• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

 

Номгӯи мавзӯъҳои рисолаҳои хатми кафедраи забони фаронсавӣ ва методикаи таълими он барои соли таҳсили 2016-2017.

Номи мавзӯъ

 

Мавзӯъҳо барои тарҷума аз франсавӣ ба тоҷикӣ

1

Ги де Мопассан. Ҳаёт

2

Жан Пол Сартр. Кароҳат

3

Ги де Мопассан. Дӯсти меҳрубон

4

Ги де Мопассан. Пиер ва Жан

5

Мишел Виен. Хонадоршавии Фигаро

6

Ги де Мопассан. Дили мо

7

Амин Маълуф. Самарқанд

8

Жан Жак Руссо. Супориши ҷамъиятӣ

9

Мериме. Коломбия

10

Дидие Деник. Ҷинояти ҷовидон

11

Шӯҳрати шеъри Рӯдаки дар Фаронса

12

Жан Пол. Африкаи зери болҳо

13

Жан Пол ле Моел. Аҷиб мошини паррон

14

Морис Леблан. Секунҷаи тиллоӣ

15

Раймон Канно. Пиеро дӯсти ман.

16

Мирей Калмел. Рахти хоби Алиенор

17

Андерсон. Парии хурдакаки обӣ

18

Виктор Гюго. Калисои модаршоҳии Порис

19

Карин Жиебел. Қабл аз он, ки марг моро мепайвандад

20

Элизабет Жеорж. Таркиби як ҷиноят

21

Сара А. Аллен. Ишқ ва дилрабоиҳои дигар

22

Андре Моруа. Новеллаҳо

23

Марсел Пруст. Ба сӯи Саванна

24

Сент Экзуперӣ. Мукотиботи ҷануб

25

Эрве Базин. Мактаби падарон

26

Морис Леблан. Эътирофоти Арсен Лупен

27

Бенуат Гру. Вай чунин бояд бошад

28

Маргарит Дюра. Навиштор

29

Флобер. Се ҳикоят

30

Балзак. Писарамак Понс

31

Агата Кристӣ. Даҳ ҳабаши хурдакак

32

Теофил Готйе. Нақлҳои фантастикӣ

33

Эмил Лавиел. Достони Тристан ва Изолд

34

Эмил Бенвенист. Грамматикаи забони суғдӣ

35

Жилбер Лазар. Қадимтарин ёдгориҳои насри форсӣ

36

«Le  comte  de monte  Cristo» Граф

37

«Le  comte  de monte Cristo» Граф

38

«Le  comte  de monte Cristo» Граф

39

«Le  comte  de monte Cristo» Граф

40

«Le  comte  de monte Cristo» Граф

41

«Le  comte  de monte Cristo» Граф

 

Мавзӯҳои илми- тадқиқотӣ

42

Валентнокии феълҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ (дар заминаи феълҳои гузарандаи ду аъзодор).

43

Феълҳои ёрирасон дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.

44

Воситаҳои техникии муосири таълим ва афзалияти истифодаи онҳо дар таълими забони фаронсавӣ

45

Роҳ ва воситаҳои истифодаи шаклҳои гурӯҳии кор дар дарсҳои забони фаронсавӣ

46

Нақши технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ дар шароити сезабонӣ

47

Пешояндҳои аслӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

48

Хусусияти услубии тарҷумаҳои Умари Хаём

49

Давраҳои асосии таърихи тарҷума дар Тоҷикистон

50

Давраҳои асосии таърихи тарҷума дар Фаронса

51

Садриддин Айнӣ ва омӯзиши он дар  адабиёти фаронса.

52

Усулҳои рушди тафаккури фаъолияти донишҷӯён дар шароити бисёрфарҳангӣ.

53

Идеяи Ватан ва ватанпарастӣ дар достони «Суруд дар васфи Ролан».

54

Алоқамандии тарҷума бо фанни забоншиносӣ

55

Тадбиқи принсипи робитаи таълим бо ҳаёт дар таълими забони фаронсавӣ.

56

Шӯҳрати Лафонтен дар адабиёти ҷаҳон

57

 

Нуқтаи назари донишмандони Фаронса дар бораи Рӯдакӣ.

58

Ифодаи пуркунандаи бавосита дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.

59

Ибораҳои  рехтаи романи «Сурх ва сиёҳ».

60

Пешояндҳои  таркибӣ дар забонҳои  тоҷикӣ ва фаронсавӣ.

61

Вазифаҳои грамматикии бандаки изофии  (ӣ) дар забони тоҷикӣ ва ҳамрадифи он дар забони фаронсавӣ

62

Ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

63

Сохтори семантикии истилоҳоти «ҳарбӣ»дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

64

Сохтори семантикии истилоҳоти «тиб» дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

65

Таҳлили муқоисавии сиға ва хелҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

66

Хусусияти морфологии калимасозӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

67

Хусусияти фразеологии идиомаҳои забони  фаронсавӣ

68

Таҳлили истилоҳоти «ҳуқуқшиносӣ» дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

69

 

Бозиҳои нақшофарӣ ҳамчун воситаи ташкили маводи таълимӣ ва баргузории муоширати диалогӣ дар таълими забони фаронсавӣ.

70

 

 

 

Усули проблемагузорӣ дар ташаккул ва маҳорати суханронӣ дар дарсҳои забони фаронсавӣ.

 

71

Ташаккули методҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар замони соҳибистиқлолӣ.

72

Интихоби таркибҳои грамматикӣ дар вақти тарҷума.

73

Равияҳои асосии таълими забони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони ҳозира.

74

Усулу роҳҳои  инкишофи салоҳияти коммуникативии хонандагон.

75

Усулу роҳҳои инкишофи салоҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии хонандагон.

 

 

76

Мақоми супоришҳои тестӣ дар ташхиси сатҳи дониш, қобилият ва салоҳияти коммуникативии хонандагон.

77

Усулҳои тарҷумаи сифати феълӣ аз забони фаронсавӣ ба забони тоҷикӣ

78

Намудҳои гуногуни хабар дар тарҷума ва забони асл

79

Махсусияти тарҷумаи масдар дар вазифаи ҳол дар забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ

80

Махсусияти тарҷумаи фразеологизмҳо аз абони фаронсавӣ ба забони тоҷикӣ

81

Категорияи замонҳои феъл ҳангоми тарҷума дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

82

Вазифаи грамматикии пешояндҳо дар забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ

83

Категорияҳои морфологии ҷонишин дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

84

Таҳлили муқоисавии ҳиссачаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

85

Мушкилоти синтаксисии забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

86

Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои содда дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

87

Тартиб ва мутобиқати калимаҳо дар ҷумлаҳои забони тоҷикӣ ва фаронсавӣ

88

Таҳлили семантикии пешояндҳои серистеъмол дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ

89

Забон ва услуби бадеӣ дар асарҳои Александер Дюма

 

 

 

Номгӯи мавзӯъҳои рисолаҳои хатми кафедраи


Забони олмонӣ ва методикаи таълими он

барои соли таҳсили 2016-2017.

 

Номи мавзӯъ

1

Вилли Бредел. Роман-Набера (Роман)

2

Вернер Руҳнер. Дер Диамантенмахер, Заргар

3

Ханна Клосе Грегер. Ватани филҳо

4

Ребесса Габле. Оинаи шоҳон

5

Ҳорст Рихтер-Таърихи расоми дар асри 20

6

Бруно Апитс. Урён дар галаи гургон

7

Хайнрих Бол ва гуфт ягон сухан

8

Ренате Фейл. Рафтори басаводона

9

Волфганг Борхерт. Гули  саг

10

Леонбард Франк. Одами хуб

11

Волфганг Кеоппен. Марг дар Рим

12

Леонҳард Франк. Квартети мардонаи ҷуфтгарон

13

Хайнрих Бол. Нақлҳои саги тарсу

14

Теодор Фонтане. Эфи Брист

15

Данил Големан. Зиёии пурэҳсос

16

Гир Кетсаа. Достоевский

17

Гир Кетсаа. Достоевский

18

Гир Кетсаа. Достоевский

19

Николос Гуилен. Мазаи талхи найшакар

20

Дитер Моҳн/Ролонд Пелка. Забони касби

21

Ёахим Роҳлфес. Олмон дар солҳои 1945

22

Гизела Хенкманн-Ту ки мешавӣ! Дар байни мувофиқсозӣ ва худмуаянкуни.

23

Юрген Колег. Суханрони дар зулмот

24

Вилли Бредел. 50 рӯз

25

Самуел Бекетт. Морфий

26

Катерин Анне Портер. Азоби фавти мо

27

Еан Паул \. Саёҳати обӣ

28

Леонҳард Франк. Дастаи роҳзано

29

Александер Золшенисум. Як рӯзи ҳаёти Иван Денисович

30

Паул Катун Шафер. Ту фавтидаӣ фариштаи ман

31

Гунтер Хейден, Карл А. Молону Хорст  Уллрих

32

Рубен викенбаусер унд Тутис Муллер Аз ин замон то он замон

33

Методикаи ташаккули муоширати касбии донишҷӯён дар раванди таълими забони олмонӣ

34

Ташаккули муносибатҳои шахси ва байни шахсии Хонандагони синфҳои зинаи  болоии  таҳсил  дар раванди омӯзиши забони олмонӣ

35

Ташаккули таҳамалпазирии донишҷӯ тавасути  муоширати байнифарҳанги дар омӯзиши забони олмонӣ

36

Методикаи  ташаккули фарҳанги муносибатҳои байни маҳалии хонандагон дар омӯзиши забони олмонӣ

37

Омилҳои педагогии ташаккули салоҳити комуникативии хонандагон дар раванди омӯзиши забони олмонӣ

38

Методикаи истифодаи равияи рӯйовари ба инкишофи шахсият дар омӯзиши забони олмонӣ дар мактаб

39

Тахнологияи педагогии дастгирии хонандагон ҷиҳати инкишофи муоширати комуникативии онҳо.

40

Методикаи истифодаи технологияи муосир дар ташаккули салоҳияти байнифарҳангии донишҷуён дар омӯзиши забони олмонӣ

41

Технологияи инкишофи  муоширати байнифаҳангии донишҷӯён дар забони олмонӣ

42

Методикаи ташаккули салоҳияти фарҳангии хонандагон дар дарсҳои забони олмонӣ

43

Технологияи таълими забони хориҷии донишҷӯён дар шароити ҷаҳонишавии мактаби олӣ

44

Шартҳои педагогии ташаккули салоҳияти байнифарҳангӣ  чун шахсияти дузабонаи донишчӯён

45

Методикаи ташаккули салоҳияти бисёрзабонии донишҷӯён дар шароити бисёрфарҳангии Тоҷикистон

46

Кор аз рӯи матни таълимӣ таввасути технологияи муосир дар мактаби миёна

47

Принсипҳои тақсимоти воситаҳои калимасози дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

48

Категорияҳои грамматики  исм дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

49

Методикаи ташаккули нерӯи эҷодии хонандагон дар ҷараёни омӯзиши забони олмонӣ

50

Категорияҳои грамматики и  сифат дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

52

Категорияҳои грамматики шумора дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

53

Категорияҳои грамматики феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

54

Сига дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

55

Поссесивият дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

56

Мубтадо ва ифода гардидани он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

57

Хабарҳои ном ива ифодагардони он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

58

Муаянкунанда ва ифодаи гардони дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

59

Сохти xумлаҳои сода дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

60

Хабарҳои феъли ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

61

Холи замон ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

62

Холи макон ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

63

Холи тарз ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

64

Холи миқдору дараҷа ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

65

Холи ҳолат ва вазъият ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

66

Холи вазифа ва ифодаи он дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

67

Таҳлили муқоисави- типологии фразиологизм бо компаненти «Рӯй» дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

68

Таҳлили муқоисави- типологии xинсити парандагон ва хазандагон дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

69

Таҳлили муқоисави- типологии котегорияи шахс ва гайри шахс дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

70

Таҳлили муқоисави- типологии котегорияи xондор ва беxон  дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

71

Даниел Келма Ченаки    ҷаҳон

72

Элфриде Йелинек « Видоъ»

73

Гунтер  Де  Бруин «Зиндадили»

74

Боо Узе «Патриотҳо»

75

Бернард Шлинк «Хонанда- Чтец»

76

Ерих Марие Ремарк

78

Даниел Бадраун «Яхи сиёх»

 

 
free pokerfree poker

 


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: www.tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj