• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

 

Номгӯи  мавзӯъҳои корҳои  хатми  бакалавр   дар кафедраи  технология ва  мошиншиносӣ

1. Омӯхтани раванди  оксидшавии  хулаҳои  системаи  алюминий- силитсий.

2. Омӯхтани  раванди  оксидшавии  хулаҳои системаи алюминий-германий.

3. Омӯхтани  раванди  окисдшавии хулаҳои системаи  олюминий-қалъагӣ.

4. Бартарии  истифодабарии  мошинҳои  муштарак  барои   коркарди  сатҳи  болои  хок  дар  истиҳсолоти  кишоварзӣ.

5. Технологияи таъмир ва хизматрасонии    системаи   сарднамои      муҳаррикҳои   дарунсӯз.

6. Технологияи тармим ва хизматрасонии, ба  системаи  равағанмолӣ   муҳаррикҳои   дарунсӯз.

7. Технологияи тармим ва хизматрасонии  системаи  озӯқадиҳии    муҳаррикҳои   дарунсӯзи дизели.

8.Технологияи тармим ва хизматрасонии  системаи  сӯзишворӣ дар    муҳаррикҳои   дарунсӯзи   карбюраторӣ.

9.Технологияи тармим  ва хизматрасонии қисмҳои гашти автомобилҳо.

10.Технологияи тармим  ва хизматрасонии қисмҳои гашти тракторҳои  тасмачарх.

11.Технологияи тармим  ва хизматрасонии қисмҳои гашти тракторҳои   чархдор.

12.Технологияи тармим  ва хизматрасонии механизими Кривошипи-шатунии  муҳаррикҳо дарунсӯз.

13.Технологияи тармим  ва хизматрасонии механизими   газтақсимкуни муҳаррикҳои  дарунсӯз.

14. Нақшаи  нуриҳои  органикӣ ва  минералӣ  дар баланд  бардоштани       ҳосилнокии   зироати деҳқондорӣ .

15.  Мошинҳои  мелиоративӣ  ва  истифодабарии онҳо дар соҳаи  кишоварзӣ бартарӣ  ва норасогии  онҳо.

16. Мошинҳои  соҳаи  боғдорӣ  ва  истифодабарии  онҳо  бартари  ва  норасогии

17. Омӯхтани  раванди  оксидшавии  хулаҳои  системаи  стронсий-   германий.

18. Омӯхтани  раванди  оксидшавии  хулаҳои  системаи  калтсий-  германий.

19. Омӯхтани  раванди  оксидшавии  хулаҳои  системаи  барий- алюминий - кремний.

20.  Омӯхтани  таъсири  элементҳои  ҷавҳарноккунанда  дар   устувории  хулаи «Альба».

21.  Бартарии  истифодабарии  системаи мошинҳо мошинҳо  барои  нигоҳубини    растаниҳо дар  соҳаи  кишоварзӣ.

22. Бартарии  истифодабарии  системаи мошинҳо  барои  муҳофизати   растаниҳо дар истеҳсолоти кишоварзӣ.

23.  Омодасозии  мошинҳои  коркарди асосии  замини  кишт   ва тарзи тармими қисматҳои  фаъоли  онҳо.

24. Тарартиб додани  тарҳи  киштгардон барои  зироатҳои   хоҷагии қишлоқ.

25. Кишти  механикӣ ва манфиатнокии он  ба  хоҷагиҳои  Ҷумҳурии  Тоҷикистон.

26.  Алфаҳои  бегона  ва  усулҳои  мубориза  бар  зидди  онҳо.

27.  Тартиб додани  харитаи технологӣ  барои  зироатҳои    ғаладонагӣ.

28.  Бартарии  истифодабарии системаи    мошинҳо  барои  ҷамъоварии зироатҳои  ғаладона.

29.Истифодабарии магний ва хулаҳои он дар саноати мошинасозӣ.

30.Истифодабарии мисс ва хулаҳои он дар саноати мошинасозӣ.

31. Истифодабарии никел ва хулаҳои он дар саноати мошинасозӣ.

32. Омӯхтани хосияти  хӯлаҳои деформатсияшавандаи    алюминй  ва  истифодабарии онҳо дар  саноати  мошинсозӣ.

33. Омӯхтани раванди оксидшавии хулаҳои системаи стронсий-         кремний.

34.  Омӯхтани  раванди  оксидшавии  хулаҳои  системаи  барий- кремний.

35.  Омӯхтани  раванди оксидшавии хулаҳои системаи  стронсий-  германий.

36.  Таъсири бериллий  ба раванди  зангзани хулаҳои  системаи

алюминий - стронсий.

37.  Омӯхтани  хосиятҳои  баббитҳо  ва  истифодабарии баббитҳо

дар  саноати  мошинасозӣ.

38.Шароити кори мошин, хусусияти замини кишт (физика-механики, технологӣ ва муқовимати хос).

39. Аз навсозии соҳаи кишоварзӣ (КАС) ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ техникии системаи мошин (СМ).

40. Эътимоднокӣ, пойдошноки ва самаранокии мошин.

41. Сабабҳои фарсудашавӣ, носозӣ ва корношоями мошин.

42.Ҳисоби таркибӣ агрегатҳои муштарак мутобиқи муқовимати кашиш ва теъдоди агрегат .

43. Кинематикаи агрегат, тасниф ва самаранокии он.

44. Механикаи комплексӣ ва системанокии мошинҳо .

45. Моҳият ва бартарии харитаи технологӣ ва амалиёт барои ҳар як зироат.

46. Бамеъёргирии техникӣ барои корҳои саҳрои , усул ва асбобҳои бамеъёргарии техникӣ.

47. Музди меҳнати механизаторон ва коргарони ёвар.

48. Усулҳои беҳтар гардониани истифодаи  агрегати мошину трактор (АМТ) аз ҳисоби сарфакории сӯзишворӣ вақт ва меҳнат.

49. Ба нақшагирии муосири таъмики техникаи кишоварзӣ.

50. Ташкили хизмати муҳандисӣ – техникӣ кишоварзӣ.

51. Ташкили хизматрасонии техникӣ (ХТ) ва атестатсияи механизаторон.

52. Ташкили истифодаи оқилонаи техникаи муосири кишоварзӣ.

53. Намуди иноватсионии усулҳои тармими мошин ва илмӣ ташкили меҳнат (НОТ).

54. Ташкили раванди тармими мошин дар истеҳсолот.

55. Усулҳои коркарди механиконии тармим ва барқарор кардани ҷузъу ҷузъиёти мошин.

56. Тармимӣ муҳарики дарунсӯз ва дастаҷамъии он.

57. Тармими таҷҳизоти барқии мошинҳои худгард ва асбобҳои назоратӣ.

58. Тармими воситаҳои интиқоли бор ва сохторӣ трансмиссионӣ.

59.Тармими мошин-олоти коркарди замин ва таҷҳизоти онҳо.

 

Номгӯи мавзӯҳои рисолаи хатми бакалавр дар кафедраи технология ва механикаи амалӣ

1. Усулҳои омӯзиши буриш ва таълими нақшакашӣ дар мактаб

2.Буриши байни ҳамдигарии сатҳи ҷисмҳои геометрӣ ва хондани нақшаҳои мошинасозӣ.

3. Омӯзиши проексияҳои геометрӣ дар ҷисмҳои геометрӣ.

4. Усулҳои иҷрои кори мустақилонаи донишҷӯён дар дарси нақшакашӣ.

5. Сохтани тасвирҳо дар нақша ва шаклсозиҳои геометрӣ.

6. Таъсири «Буришҳо» дар инкишофи тафакури фазоии хонандагон.

7. Тавсияҳо ҳангоми иҷрои нақшаҳо, хатҳои нақша.

8. Усулҳои андозагирӣ дар нақшакашӣ.

9. Омӯхтани намудҳо, тасвири буридашуда ва буришҳо дар нақша.

10. Омӯхтани буриши ҷисмҳои геометрӣ бо ҳамвориҳои проексияшаванда ва муайян кардани бузургии аслии буриш.

11. Омӯхтани сохтани фигураҳои геометрӣ дар дарси нақшакашӣ

12. Сохтани перпендикулярҳо, хатҳои паралеллӣ, кунҷҳо, моил ва конусӣ.

13. Пайвасти ҳамвори хатҳо.

14. Хатҳои каҷи паргор ва лекалӣ.

15. Проексияи изометрии росткунҷагӣ.

16. Буриши ҷисмҳои геометрӣ бо ҳамвориҳои проексияшаванда ва муайян кардани бузургии аслии бариш.

17. Буриши сатҳи ҷисмҳои геометрӣ бо хати рост.

18. Тасвири буридашудаи предмет.

19. Тасвири бандиши дандонагӣ, пружина ва пайвасти ҷузъҳо.

20. Тартиб додани эскизҳо ва схемаҳои кинематикӣ.

21. Фасад, тарҳ (план) ва тасвири буридашудаи бино.

22. Ишоратҳои шартӣ, масштаб ва навишти андозаҳо дар нақшаҳои бинокорӣ.

23. Ишоратҳои шартии афзорҳои беҳдошти техникӣ дар нақша.

24.Системаи  корҳои  мустақилонаи  фанни   нақшакашӣ  дар синфҳои 7 ва 8.

25. Корҳои  берун  аз синфии  фанни  нақшакашӣ (дар   синфҳои  7  ва  8).

26. Хондани  нақшаҳо  дар  синфи  8 унсурҳои   моделсозӣ   ва   канструксиясозӣ.

 

 
free pokerfree poker

Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ

Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: tgpu2004@mail.ru