• Тоҷикӣ
 • Русӣ
 • Англисӣ

Номгӯи

корҳои курсӣ аз фанҳои таълимии кафедраи технология ва мошиншиносӣ

Аз фани «Масолеҳҳо ва технологияи муосир»

1 Тасниф ва хусусияти филизҳои рангаи сабук ва вазнини муосир.

2.Филиз ва хулаҳои мушкилгӯдоз ва соҳаи истифодаи онҳо.

3.Технологияи бунёди  масолеҳи антифриксионии муосири филизи.

4. Технологияи бунёди  масолеҳи антифриксионии муосири

ғайрифилизии композитсионии муосир.

5. Тасниф ва хусусияти масолеҳи  хулаҳои  инаватсионӣ ва соҳаи истифодабарии онҳо.

6. Технологияи бунёди   хулаҳои «Нитинол» ва соҳаи истифодабарии онҳо .

7. Технологияи тайёр кардани  филизҳои аморфи ва хусусияти онҳо.

8.Моҳияти масолеҳи филизии қабатдор ва соҳаи истифодабари.

9. Моҳият ва мароми  технологияи коркарди  филизҳои  коиноти ва истифодаи  онҳо.

10.Хусусият ва намуди хулаҳои сахт ва соҳаи истифодаи онҳо.

11.Тасниф ва хусусияти ҷузъиёти  чубин дар техникаи кишоварзӣ.

12. Таснифи пласмассаҳои термопластикӣ ва ҷузъиётҳои мошин.

 

Аз фани «Истифода ва тармими саройи мошину тракторҳо»

 1. Сохтани технологии амалиётӣ доир ба шудгори  пахтазор
 2. Сохтани технологии амалиётӣ доир ба шудгори байни
 3. Сохтани технологии амалиётӣ доир ба шудгори заминҳои
 4. Сохтани технологии амалиётӣ доир ба шудгори заминҳои
 5. Сохтани харитаи технологии амалиётӣ доир ба чизелкунонии
 6. Сохтани  харитаи технологии амалиётӣ доир ба кишти пахта.
 7. Сохтани  харитаи  технологии   амалиётӣ   доир   ба кишти   гандум.
 8. Сохтани   харитаи   технологии   амалиётӣ   доир   баь кишти ҷуворимакка.
 9. Сохтани  харитаи   технологии   амалиётӣ   доир   ба кишти  васеъ  қатора.
 10. Сохтани  харитаи технологии амалиётӣ доир ба коркарди байни  қаторҳои  пахта  ва  ғизодиҳии  маъданӣ.
 11. Сохтани  харитаи  технологии амалиётӣ  доир  ба  коркарди байни қаторҳои  ҷуворимакка.
 12. Сохтани   харитаи  технологии  амалиётӣ  доир  ба ҷамъоварии   силос.
 13. Сохтани  харитаи технологии амалиётӣ доир ба коркарди байни  қаторҳои картошказор.
 14. Сохтани   харитаи   технологии  амалиётӣ   доир   ба ҷамъоварии  картошка.
 15. Сохтани   харитаи   технологии  амалиётӣ  доир  ба ҷамъоварии ғалладона.
 16. Сохтани  харитаи  технологии  амалиётӣ  доир  ба ҷамъоварии  пахтаи  мошинӣ.
 17. Сохтани  харитаи  технологии  амалиётӣ  доир  ба ҷамъоварии  кӯраку қашқа.
 18. Сохтани  харитаи  технологии  амалиётӣ  доир  ба ҷамъоварии мошинӣ ҳамроҳи наклиёти боркаш ба хирмани ғалла.
 19. Технологияи тармим ва хизматрасонии қисмҳои гашти  трактор  ва автомобилҳо.
 20. Технологияи тармим ва хизматрасонии системаи  афрӯзиш дар муҳаррикҳои дарунсӯзи карбюратори.
 21. Моҳияти  бартарии харитаи технологи ва амалиёт барои ҳар як зироати маданӣ.
 22. Ташкили раванди тармими истеҳсолот мошинҳо.
 23. Механиконии  комплекси ва системанокии мошинҳо.
 24. Тармими мошин- олотҳои коркарди замин ва таҷҳизоти онҳо.
 25. Тармими воситаҳои интиқолии бор ва сохторӣ трансмиссионӣ.
 26. Тармими таҷҳизотҳои барқии мошинҳои худгард.
 27. Усулҳои коркарди механиконии тармим ва барқарор кардани ҷузу ҷузъиёти мошин.
 28. Ташкили раванди тармими мошин дар истеҳсолот.
 29. Намуди инаватсионии усулҳои тармими мошин  ва илмӣ ташкили  кардани меҳнат.
 30. Усулҳои коркарди механиконии тармим ва барқарор кардани ҷузъу ҷузъиёти мошин
 31. Тащкили хизматрасонии техники ва аттестатсияи механизаторон.
 32. Ташкили хизмати мухандисии техникаи кишоварзӣ.
 33. Банақшагирии муосири таъмини техникаи кишоварзӣ.
 34. Усулҳои беҳтар гардонидани истифодаи агрегати мошину тракторӣ аз ҳисоби сарфакории сузишворӣ ,вақт ва меҳнат.
 35. Механиконии комплекси ва системанокии мошинҳо.
 36. Бамеъёргирии техникӣ  барои корҳои саҳрои ,усул ва асбобҳои бамеъёргирии техникӣ.
 37. Эътимоднокӣ, доштнокӣ ва самаранокии мошин.
 38. Сабабҳои фарсудашавӣ, носозӣ ва коршоямии мошин.
 39. Ҳисоби таркибии  агрегати муштарак,  мутобиқи муқовимати кашиш ва теъдоди агрегат.

 

Аз фани «Мошинҳои соҳаи кишоварзӣ»

 

1.Муайян кардани имконпазирии чуқурии шудгор тавассати сипорҳои мухталиф вобаста аз навъи замин ва муқовимати сипор,тавсифи иқтисодӣ-техникии онҳо.

2. Таснифи молаҳо,муқашшар ва нармкунакҳо.Интихоб ва танзими онҳо вобаста аз чуқурии коркард ,тавсифи иқтисодӣ –техникии онҳо.

3.Технологияи мубориза бар зидди ҳашаротҳои зарарасон ва касалиҳои растанӣ,мошинҳои заҳрпошанда,тавсифи иқтисодӣ-техникии онҳо.

4.Усулҳои пошидани пестидсидҳо барои зироатҳои мухталифва растаниҳои бисиёрсола.

5.Усули ба кор тайёр намудани заҳрпошакҳо танзим ва меъёри заҳрпошива роҳҳои назорати он.

6.Технологияи тайёр намудани хуроки чорво ва системаи мошинҳои он,тавсиф ва баҳодиҳии иқтисодӣ-техники доир ба системаи мошинҳо.

7. Технологияи тайёр намудани сенаж ва силос, интихоби системаи мошинҳова тавсифи иқтисодӣ – техники онҳо.

8. Интихоби маҷмуи мошинҳо  доир ба кишти зироатҳои ғалладона ва лӯбиёгӣ, тавсифи технологияи сермаҳсул.

9.Маҷмуъи мошинҳои парвариши ва ҷамъоварии лаблабуи қанд, тавассути технологияи сермаҳсул ва тавсифи иқтисоди техники  мошинҳои коркард.

10.Маҷмуи мошинҳои ҷамъоварии пахта , тавассути технологияи сермаҳсул ва тавсифи иқтисодӣ-техникии онҳо.

11. Маҷмӯи мошинҳои ҷамъоварии ҳосили боғу роғ  ва тавсифи иқтисодӣ-техникии онҳо.

12. Маҷмӯи мошинҳои азхудкунии заминҳои нокорам ва обёрӣ кардани заминҳои корам. Номгуи иқтисоди – техники мошинҳои маданӣ –техникӣ.

13 Маҷмуи мошинҳои обёрӣ кардани зироати маданӣ (ғалладона, пахта ва чарогоҳҳо) тавсифи онҳо.

14.Маҷмуи мошинҳо барои парвариши зироатҳои ғалладонагӣ тавсифи техникӣ –иқтисодии ин мошинҳо.

16 .Мошинҳо барои коркарди сатҳи болои хок тавсифи техникӣ –иқтисодии ин мошинҳо.

17. мошинҳо барои коркарди асосии хок тавсифи техникӣ –иқтисодии ин мошинҳо.

18.Маҷмуи мошинҳо барои парвариши картошка тавсифи –техники иқтисодии ин мошинҳо.

19. Маҷмуи мошинҳо барои парвариши пахта тавсифи –техники иқтисодии ин мошинҳо.

20. Маҷмуи мошинҳо барои парвариши  сабзавотҳо тавсифи –техники иқтисодии ин мошинҳо.

21.Мошинҳои мелиоративӣ соҳаи истифодабари бартари ва норасоии ин мошинҳо.

22.Мошинҳо барои нигоҳубини растаниҳо тавсифи техники иқтисодии онҳо.

23.Комплекси мошинҳо барои ҷамъоварии картошка тавсифи техники- иқтисодии онҳо.

24.Комплекси мошинҳо барои парвариши зағер тавсифи техники иқтисодии онҳо.

25. Комплекси мошинҳо барои нигоҳубини ангурзор тавсифи техники иқтисодии онҳо.

 

Аз фанни «Технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ»

 

Асосҳо ва хушконидани меваҷот ва буттамеваҳо.

Хушконидани сунъии меваҷот ва буттамеваҳо.

Хушконидани ҳавоӣ- офтобии меваҷот ва буттамеваҳо.

Зарфҳо барои истеҳсоли консерва.

Истеҳсоли меваобҳо.

Консерва аз меваҷот ва буттамеваҳои совида ва майдакардашуда.

Истеҳсоли маҳсулоти бо қанд серғизокардашуда.

Сирконидани меваҷот ва буттамеваҳо.

Равандҳои асосии консервакунонӣ.

Усулҳои нигоҳдории меваҷотҳои тару тоза.

Арзиши ғизоии меваҷоту буттамеваҳо ва маҳсулоти коркарди онҳо

Зуд яклухт кунии меваҷот ва буттамеваҳо.

Истифодабарии партовҳои коркарди меваҷот ва буттамеваҳо

Истеҳсоли афшураҳои  меваҷоти ва буттамеваҳо

Стадорткунонии маҳсулот.

Сабабҳои вайроншавии маҳсулот ва усулҳои консерванамоии онҳо.

 

Аз фанни «Истифодаи технологияи муосир дар истеҳсолот»

Технологияи истеҳсоли чуянҳо.

Технологияи истеҳсоли пулодҳо.

Технологияи истеҳсоли алюминий.

Технологияи истеҳсоли титан.

Технологияи истеҳсоли мисс.

Раванди технологии гузаронидани коркарди ҳароратӣ.

Технологияи коркарди кимиёвӣ-ҳароратии пулодҳо.

Технологияи асосии рехтагарӣ.

Технологияи махсуси рехтагарӣ.

Технологияи ғелонидакуби ва моҳияти он.

Технологияи симкаши ва моҳияти он.

Технологияи куфтани тарзи озод.

Технологияи қолибгарии варақагӣ.

Технологияи қолибгарии ҳаҷмӣ.

Технологияи манганнамои ва прескунӣ.

Технологияи ҳосил намудани ҷузъ  бо роҳи рехтагарӣ.

Технологияи кафшери ҳароратӣ.

Технологияи кафшери газию-алангагӣ.

Технологияи кафшерҳои термомеханикӣ ва механикӣ.

Технологияи кафшери филизҳои ранга.

 

Номгӯи мавзӯҳои корҳои курсӣ аз фанни   методикаи таълими технология.

 

 1. Тайёрии политехникии хонандагон дар ҷараёни таълими технология.
 2. Марҳилаҳои тайёрии политехникӣ: хонандагон дар зинаҳои гуногуни таълим.
 3. Методикаи ташкил намудани меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ дар ҷараёни таълимитехнология.
 4. Нақши меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ дар ҷараёни таълими технология.
 5. Нақшимеҳнати истеҳсолии хонандагон дар ташаккулёбии шахсияти онҳо.
 6. Ташкили корҳои беруназсинфӣ омили асосии тайёрии касбии хонандагон.
 7. Нақшироҳбарикунандаи муаллим дар ҷараёни таълими технология.
 8. Нақшироҳбарикунандаи муаллим дар ҷараёни тайёрии касбии хонандагон.
 9. Нақшироҳбарикунандаи муаллим дар ҷараёни тайёрии политехникии хонандагон.
 10. Нақшироҳбарикунандаи муаллим дар ҷараёни тайёрии хонандагон.
 11. Ташакулёбии тайёрии касбии хонандагони синфҳои болоӣ аз рӯи касби «механизатор- пахтакор».
 12. Ташакулёбии тайёрии хонандагонисинфҳои болоӣ аз рӯи касбҳои «кишоварзӣ»
 13. Методикаи таълими мошинаҳои кишоварзӣ дар ҷараёни тайёрии касбии хонандагон.
 14. Методикаи дастурамалдиҳӣ дар дарсҳои таълими технология.
 15. Ташакулёбии тайёрии касбии хонандагони синфҳои болоӣ аз рӯи ихтисоси «боғпарвар».
 16. Фаъолияти иттиҳодияи меҳнатии хонандагон дар мактабҳои миёнаи деҳот.
 17. Фаъолияти иттиҳодияи меҳнатии хонандагон дар шароити ислоҳоти мактаб.
 18. Ташкили меҳнати истеҳсолии хонандагон дар иттиҳодияҳои меҳнатии хонандагон.
 19. Роли иттиҳодияи меҳнатии хонандагон дар тайёрии касбии хонандагон.
 20. Фаъолияти устои таълимӣ истеҳсолӣ дар ташкили таълим ва тарбияи меҳнатии мактаббачагон.
 21. Фаъолияти устои таълими истеҳсолӣ дар ҷараёни таълиму тарбияи хонандагони ЛКТ (литсейҳои касбҳоӣ- техникӣ).
 22. Алоқамандии мактаб, оила ва истеҳсолот дар ташаккулёбии қобилияти меҳнатии хонандагон.
 23. Алоқамандии мактаб, оила ва истеҳсолот дар ташаккулёбии тайёрии политехникии хонандагон.
 24. Алоқамандии мактаб, оила ва истеҳсолот дар ташаккулёбии тайёррии касбии хонандагон.
 25. Алоқамандии мактаб, оила ва истеҳсолот дар ташаккулёбии тайёрии технологии хонандагон.
 26. Ҳамкории мактаб, оила ва истеҳсолот дар касбинтихобкунии хонандагон.
 27. Ташаккулёбии тайёрии касбии хонандагон аз ихтисоси «ронандагӣ»
 28. Методҳои муайянкунии меъёри меҳнати хонандагон дар устохонаҳои таълимӣ.
 29. Методҳои муайянкунии меъёри меҳнати хонандагон дар иттиҳодияҳои меҳнатӣ.
 30. Муайян кардани меъёри меҳнати хонандагон дар комбинатҳои таълимӣ.
 31. Алоқамандии омӯзиш бо меҳнат яке аз омилҳои ҳаматарафа инкишоф додани шахс.
 32. Тарбияи меҳнатии хонандагон дар истеҳсолот.
 33. Тарбияи меҳнатии хонандагон дар иттиҳодияҳои меҳнатии мактабҳои деҳот.
 34. Тарбияи меҳнатии хонандагони синну солашон гуногун.
 35. Методикаи омӯзиши мазмун ва мундариҷаи «Муқаддимаи мошиншиносӣ» (синфҳои 7-8).
 36. Шакл ва усулҳои гузаронидани дарс дар устохонахои «Коркарди чӯб».
 37. Методикаи омӯзиши «Муқаддимаи мошинсозӣ» дар ҷараёни таълими технология(синфҳои 7-8).
 38. Шакл ва усулҳои ташкил ва гузаронидани дарс дар устохонаи коркарди механики чӯб.
 39. Шакл ва усулҳои ташкил ва гузаронидани дарс дар устохонаи челонгарӣ.
 40. Шакл ва усулҳои гузаронидани дарс дар устохонаи фулузтарошӣ.
 41. Ташаккулёбии тайёрии хонандагон ба меҳнат дар ҷараёни таълими меҳнат.
 42. Ташкил намудани ҷои корӣ дар корхонаҳои саноатӣ ва талаботҳои омӯзгорӣ ба онҳо.
 43. Тарбияи меҳнатии наврасон дар ҷараёни меҳнати истехсолӣ.
 44. Ташкил намудани меҳнати фоиданок дар устохонахои таълимӣ.  (синфҳои 7-8).
 45. Техникаи бехатари, беҳдошти меҳнат кор дар устохонаҳои таълимӣ.
 46. Методикаи ташаккулёбии дониш малака ва маҳоратӣ дар ҷараёни дарсҳои меҳнат.
 47. Методикаи ташаккулёбии дониш ва малакаҳои техникии хонандагон дар ҷараёни таълим.
 48. Методикаи ташаккулиёбии дониш ва малакаҳои хонандагон дар ҷараёни технологӣ.
 49. Тайёрии технологии хонандагон омӯзиши асосҳои илм.
 50. Пайдоиши политехники хонандагон ҳангоми омӯзиши асосхои илм.
 51. Методҳои ташкилдиҳии дониш, малака ва махорати хонандагон дар ҷараёни таълими меҳнат.
 52. Методхои тақмилдиҳиидониш, малака ва маҳорати хонандагон дар ҷараёни касбинтихобкунӣ.
 53. Методикаи ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ дар ҷараёни таълими технология.
 54. Усулҳои банақшагирии меҳнатифоиданоки хонандагон дар дарсҳои таълими технология.
 55. Усулҳои банақшагирии меҳнати истехсолии хонандагон дар дарсҳои таълими технология.
 56. Усулҳои мукаммалкунии дониш ва ба нақшагирии фаъолияти меҳнати хонандагон дар дарсҳои таълими технология.
 57. Робитаи мактаб ва оила дар тарбияи меҳнатии хонандагон.
 58. Методикаи омӯзиши марҳилаҳои касбинтихобкунии хонандагон, дар шароити ҳозира.
 59. Касбинтихобкунии хонандагон ҳангоми омӯзиши асосҳои илм.
 60. Касбинтихобкунии мактаббачагон ҳангоми омӯзиши асосҳои истеҳсолот.
 61. Касбинтихобкунии мактаббачагон ҳангоми омӯзиши асосҳои кишоварзӣ.
 62. Касбинтихобкунии мактаббачагон ҳангоми омӯзиши мошинаҳои кишоварзӣ.
 63. Меҳнати истеҳсолии хонандагон ҳамчун воситаҳои касбинтихобкунӣ.
 64. Мукаммалкунии дониш, малака ва маҳорати касбии хонандагон дар ҷараёни омӯзиши матнҳои «кишоварзӣ».
 65. Мукаммалкунии дониш, малака ва маҳорати касбии хонандагон дар ҷараёни омӯзиши «Асосҳои истеҳсолот».
 66. Ташкил намудани таҷрибаомӯзии истеҳсолии хонандагон дар бригадаҳои истеҳсолӣ.
 67. Усулҳои ташкилкунии меҳнати истеҳсолии хонандагон дар урдугоҳҳои истироҳатию меҳнатӣ.
 68. Тарбияи эстетикии хонандагон дар ҷараёни таълими технология.
 69. Тарбияи маданияти технологӣ дар ҷараёни таълими технология.
 70. Методикаи истифодабарии воситаҳои техникӣ дар дарсҳои технология.
 71. Омилҳои муайянкунанда дар интихоби касб.
 72. Ташаккулёбии ёрии ҳамдигарии коллективӣ дар ҷараёни таълими технология (синфҳои 5-8).
 73. Ташаккули малака ва маҳорати маданияти технологии хонандагон.
 74. Методикаи ташаккулёбии ташкили илмии меҳнати хонандагондар ҷараёни таълими технология.
 75. Таҷҳизонидани устохонаи таълимии челонгарии мактаб.
 76. Таҷҳизонидани устохонаи харротии филизтарошӣ.
 77. Робитаҳои мактаб ва комбинатхои таълимӣ дар тарбияи хонандагон ба меҳнатиэҷодкорона.
 78. Аёният дар ҷараёни таълими технология.
 79. Асосҳои педагогии ташаккулёбии дониш, малака ва маҳорати политехникӣ.
 80. Асосҳои педагогии ташаккульёии дониш, малака ва маҳорати касбии хонандагон.
 81. Асосҳои педагогии ташакулёбии дониш, малака ва маҳорати технологии хонандагон.
 82. Методикаи омӯзиши тезкунии асбобҳои челонгарӣ дар ҷараёни таълими технология.
 83. Методикаи омӯзиши тезкунии лавозимоти харротӣ дар ҷараёни таълими технология.
 84. Методикаи омӯзиши нақшакашӣ дар синфҳои 7-8.
 85. Ташаккулёбии тафаккури техникии хонандагон дар ҷараёни омӯзиши «Асосҳои мошиншиносӣ».
 86. Ташаккулёбии тафаккури техникии хонандагони синфҳои 5-7.
 87. Муҳофизати меҳнати истеҳсолии хонандагон дар комбинатҳои таълимӣ, бригадаҳои истеҳсолӣ.
 88. Мукаммалкунии ҷаҳонбинии хонандагон бо касбҳои коргарии оммавӣ дар ҷараёни таълими технология.
 89. Талаботҳои ҳозиразамон ба дарси таълими технология.
 90. Робитаи мактаб ва литсейҳои касбӣ- техникӣ дар худмуайянкунӣ ва касбинтихобкунии хонандагон.
 91. Методҳои омӯзиши шахсияти хонандагон дар ҷараёни таълими технология.
 92. Муайянкунии сифати меҳнати хонандагон дар ҷараёни таълими технология.
 93. Талаботҳои асосӣ ба намудҳои гуногуни дарси таълими технология.
 94. Талаботҳои асосӣ ба таҷҳизонидани устохонаҳои омехтаи таълимӣ дар мактаб.
 95. Методикаи омӯзиши мазмун ва ташкили амсиласозии техникии хонандагон.
 96. Методҳои ташкил ва гузаронидани маҳфилҳои амсиласозӣ ва эҷодиёти техникии хонандагон.
 97. Эҷодиёти техникӣ ҳамчун воситаи такмилдиҳии тафаккури техникии хонандагон.
 98. Такмилдиҳии эҷодиёти техникӣ ва қобилияти конструктории хонандагон дар ҷараёни дарси таълими технология.
 99. Ташаккулёбии маҷмӯи дониш, малака ва маҳорати техникию технологии хонандагон дар дарсҳои меҳнат.
 100. Корҳои мустақилонаи хонандагон дар устохонаҳои таълимӣ ҳангоми иҷро намудани равандҳои технологӣ.
 101. Методҳои мукаммалкунии дониш (малакаи технологии хонандагон дар ҷараёни таълими технология).

102.Нақши фанҳои умумитехникӣ дар тайёрии касбии хонандагони синфҳои болоӣ.

103.Методикаи омӯзиши бандҳои гуногуни технологияи махсус ва хусусиятҳои омӯзиши он.

104.Талаботҳои асосӣ ба соҳибшавии шаҳодатномаи касбӣ ва хусусиятҳои тарбиявӣ доштани он.

105.Асосҳои педагогӣ-психологии такмилдиҳии малака ва маҳорати технологии хонандагон.

106.Методикаи омӯзиши фасли электротехника дар ҷараёни таълим технология.

107.Методикаи ташкил намудан ва гузаронидани озмунҳо аз  фанн технология.

108.Методикаи ташкил намудан ва гузаронидани маҳфилҳои илмӣ дар факултети технология.

109. Методикаи интихоби объекти кории хонандагон дар ҷараёни таълими технология.

110. Методикаи интихоби объекти корӣ барои меҳнати истеҳсолии хонандагон.

111.Талаботҳои ҳозиразамон ба дарси технологияи хизматрасонӣ.

112.Ташкил намудани меҳнатиистеҳсолии хонандагон дар дарсҳои технологияи  хизматрасонӣ.

113.Ташкил намудани тайёрии касбии хонандагон аз рӯи ихтисоси «Ошпазӣ».

114.Ташкил намудани тайёрии касбии хонандагон аз рӯи ихтисоси «Чеварӣ».

115.Шакл ва методҳои ташкил ва гузаронидани дарсҳои таълими технология аз бахши «Технологияи хизматрасонӣ».

116.Ташкили устохонаи таълимии мактабӣ дар самти технологияи хизматрасонӣ.

117.Методикаи омӯзонидани мактаббачагон бо шакл ва намудҳои дарздӯзӣ.

118.Моделсозӣ ҳамчун воситаи такмилдиҳии дониш, малака ва маҳорати хонандагон дар ҷараёни таълими технология.

119.Методикаи омӯзиши бахши электротехникаи мактабӣ дар ҷараёни дарсҳои таълими технология.

120.Асосҳои омӯзгорӣ дар ташаккулёбии дониш ва малакаҳои политехникӣ ҳангоми омӯзиши мошинаҳои дарздӯзӣ.

121.Назарияи таълими технология дар тайёрии меҳнатии мактаббачагон.

122.Соҳаи маълумоти «Технология» ҳамчун кредити таълимӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ.

123. Таҳлили таърихӣ-омӯзгорӣ дар ташаккулёбии таълими меҳнатӣ ва касбӣ.

124. Таҳлили  таърихӣ-омӯзгорӣ дар ташаккулёбии таълими касбӣ.

125. Таклифи умумии фаъолияти касбӣ-омӯзгорӣ.

126. Талаботҳои педагогӣ-психологӣ бо шахсияти муаллими технология.

127. Асосҳои иҷтимоӣ-омӯзгорӣ ҳамчун асоси омӯзиши «Технология».

128. Принсипҳои  дидактики таълими меҳнатии  хонандагон.

129. Системаҳои тайёрии меҳнатии хонандагон дар мактабҳои муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон.

130.Системаҳои тайёрии меҳнатӣ  ва касбии  хонандагон дар гузашта, имрӯза ва оянда.

131. Тамоюли касбии хонандагон дар раванди таълими технология.

132. Методҳои таълими меҳнатӣ ва касбии хонандагон.

133. Методҳои таълими технология.

134. Дарс ҳамчун шакли асосии ташкили омӯзиши технология.

135. Шаклҳои ташкили таълими меҳнати мактаббачагон.

136. Воситаҳои дидактикии таълими технология.

137. Таъминоти педагогӣ, ҳуқуқӣ ва материалии таълими технология.

138. Таъминоти меъёрӣ, гигиенӣ ва муҳофизати меҳнатдар ҷараёни Таълим технология.

139.Тайёрии муаллим барои гузаронидани дарс.

140.Мафҳумҳои асосии истеҳсолот дар таълими меҳнатии мактаббачагон.

141.Ҷанбаҳои методии ташаккулёбии саводнокии графикӣ дар дарсҳои технология.

142.Пайдарҳамӣ ва робитаи  байнифаннӣ дар таълимоти меҳнатӣ ва касбӣ.

143.Талаботҳои асосии соҳаи маълумоти «Технология».

144.Лоиҳаҳои эҷодӣ ҳамчун шакли асосии ташакулёбии шахсияти хонандагон.

145.Таълими технология ва худмуайянкунии касбии хонандагон дар ҷараёни таълим.

146.Масъалаҳои  умумии омӯзиши методикаи таълими нақшакашӣ.

147.Дарсҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ оиди омӯзиши технология, техника ва меҳнат.

148.Худмуайнкунии касбии  мактаббачагон.

149.Масъала, мазмун ва хусусиятҳои таълими меҳнатии хонандагони синфҳои боло.

150.Асосҳои политехники тайёрии технологии муаллимони ояндаи технология.

151.Системаи таҳсилоти технологӣ дар ҷараёни тайёрии токасбии тайёрии муаллимони технология.

152.Таълимоти технологӣ дар ҷараёни тайёрии касбии муаллими технология.

153.Ташаккулёбии маҳорати касбии  муаллимони ояндаи технология.

154.Характеристикаи умумии фаъолияти омӯзгорӣ-касбӣ ва талабот ба шахсияти муаллим.

155.Принсипҳои дидактикии таҳсилоти касбӣ.

156.Системаи таҳсилоти истеҳсолотӣ.

157.Дарс ҳамчун воситаи  асосии омӯзиши касбӣ.

158.Методҳои ташкили таълими технология дар устохонаҳои таълимӣ.

159.Методикаи таълими хонандагон дар дастгоҳҳо ва элеметҳои мошинашиносӣ.

160.Методҳои гузаронидани дарсҳои амалӣ аз фанни «Технология».

161.Методҳои таълими моделсозӣ.

162.Масъала ва мазмуни  таҷрибаомӯзӣ (омӯзгорӣ ва технологӣ).

163. Методикаи  омӯзиши элементҳои  электротехника дардарсҳои технология.

164. Методҳои  таълими асосҳои иқтисодиёту бозоргонӣ дар мактаб.

165. Роҳҳои мукаммал намудани дониш, малака ва маҳорати политехникӣ дар раванди омӯзиши «Технология».

166. Усулҳои гузаронидани  чорабиниҳои оммавӣ ва ҷамбаст намудани фаъолияти маҳфилҳои техникӣ.

167. Ҳамкории мактаб, оила ва истеҳсолот дар касбинтихобкунии хонандагон.

168. Вазифаҳои омӯзиши  таълими технология дар синфҳои 9-11.

169. Системаи таҳсилоти  технологӣ дар ҷараёни тайёрии касбии муаллим технология.

170. Моҳияти меҳнати истеҳсолии хонандагон ва кори якҷояи мактаб, оила ва истеҳсолот дар ташаккулёбии шахсият.

171. Методикаи таълими нақшакашӣ ва вазифаҳои он.

172. Прогресси илмӣ- техникӣ ва  нақшион дар ҳаёти имрӯза.

173. Робитаи нақша бо дигар фанҳои таълимии мактабӣ.

174. Принсипҳои дидактикӣ дар таълими нақшакашӣ.

175. Талаботҳои ҳозиразамон ба дарси нақшакашӣ.

176. Шаклҳои дарси нақшакашӣ.

177. Банақшагирии материали таълимӣ доир ба нақшакашӣ.

178. Методҳои кори таълим дар омӯзиши нақшакашӣ.

179. Методи кор бо аёниятҳои таълимӣ.

180.  Синфхонаи нақшакашӣ ва таҷҳизонидани он.

181. Воситаҳои ҳозиразамони таълим дар омӯзиши нақшакашӣ.

182. Корҳои беруназсинфӣ доир ба нақшакашӣ.

183. Гузоштани андозаҳо дар нақша.

184. Нақшаҳо дар системаи тасвири росткунҷа.

185. Проексияҳои аксонометрӣ.

186. Тасвир ва ишоракунии рахпеч дар нақша.

187.  Ангора ва нақшаҳои ҷузъҳо.

188. Маълумотҳои асосӣ доир ба ороиши нақшаи техникӣ ва созишҳои геометрӣ.

189.Нақшаи проексионӣ ва расмкашии техникӣ.

190. Сохтани диаграмма, график ва схемаҳо.

Номгӯи мавзӯъҳои  корҳои курсӣ аз фанни  таълимии «Асосҳои соҳибкорӣ»

1 Шароитҳои  инкишофи соҳибкорӣ ва бизнеси хурд

2 Самтҳои  стратегии  реформаи иқтисодӣ

3.Аҳамияти фаъолияти соҳибкорӣ дар рушди иқтисодиёти кишвар

4.Ташаккули инфрасохтори бозор.Бартарии фаъолияти  соҳибкорӣ ва

бизнеси хурд

5.Аҳамияти  «Барномаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

солҳои 2010-2015»

6.Воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба   иқтисодиёти ҷаҳонӣ

7.Шароитҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ

8.Соҳибкории машваратӣ (консалтинг)

9.Вазъи соҳибкории  машваратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон(таҳлил ва

муқоиса намудани фаъолияти  соҳибкории машваратӣ  нисбати

давлатҳои Аврупо ва собиқ шӯравӣ

10.Шаклҳои  муосири фаъолияти соҳибкорӣ

11.Соҳибкории тиҷоратӣ ва хусусияти он

12.Соҳибкории молиявӣ ва хусусиятҳои он

13.Биржаҳои молӣ, сохтор ва фаъолияти онҳо

14.Сертификатсияи маҳсулот

15.Сиёсати нархгузории ширкатҳо, нархҳо

16.Хусусияти умумии системаи андозситон Ҷумҳурии Тоҷикистон

17. Андоз ба арзиши изофа. Аксизҳо

18.Биржаҳои фурӯши қоғазҳои қиматнок

19.Андоз ба даромади ширкат (корхона, муассиса)

20.Ташаккули инфрасохтори бозор

21.Бартарии фаъолияти соҳибкорӣ дар иқтисоди бозоргонӣ

22.Биржаи меҳнат.Сохтор ва фаъолияти он

23.Маркетинг дар фаъолияти соҳибкорӣ

24.Консернҳо ва зарурати таъсисдиқии онҳо

25.Мақсад ва вазифаи трестҳо

26. Аҳамиятиконсерсиумҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ

27.Бартарӣвакамбудии картелҳо

28. Моҳияти синдикатҳо ва  гурӯҳҳои молиявӣ – истеҳсолӣ дар

фаъолияти соҳибкорӣ

29.Менеҷменти молиявӣ дар муассисаҳо ва ташкилотҳои тиҷоратӣ

30.Марҳилаҳо  ва методҳои нархгузорӣ ба маҳсулоти ширкат

31.Соҳибкорӣ ва таваккал

32.Зарурияти суғуртакунӣ.Намудҳои суғурта

33.Сабабҳо ва намудҳои шикастхӯрии муассисаҳо (ширкатҳо)

34.Фаъолияти судҳои иқтисодӣ.

35.Шаклҳои суғуртакунӣ. Мақсад ва роҳҳои суғуртакунӣ.

36.Мақсади таваккал ва намудҳои таваккалнамоӣ. Роҳҳои паст

кардани дараҷаи таваккал дар фаъолияти соҳибкорӣ.

37.Коркарди бизнес – нақша. Мақсад ва марҳиллаҳои он.

38.Тартиби гузаронидани гуфтушунидҳо оид ба шартномаҳои савдои

маҳсулот (мол). Харид ва фурӯши маҳсулот (мол).

39.Механизми якҷояшавии муассисаҳо.

40. Омӯзиши хусусияти ҷамъиятҳои саҳомӣ. Ташкили ҷамъиятҳои

саҳомӣ.

41.Таҳлили омилҳои ташаккулдиҳандаи нархҳо.

42. Фаъолияти судҳои арбитражӣ оид ба ҳалли баҳси соҳибкорон ва

мушкилотҳо.

43. Нархгузорӣ ба маҳсулот ва молҳои содиротиву воридотӣ.

44.Моликияти мутлақи хусусӣ.  Ҷамъиятҳои ҷавобгариашон номаҳдуд

ва маҳдудшуда.

45. Таърихи фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон

46. Рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон

47. Тартиби ташкилдиҳӣ ва бақайдгирии ширкатҳо дар Тоҷикистон.

48. Ташаккули сармояи (капитали) ширкат ва хусусияти он.

49. Сохтори идоракуӣ ва тартиби бекоркунии ширкат.

50. Идоракунии ширкатҳои бузурги саноатӣ.

51. Ташкили идоракунӣ дар ширкатҳои америкоӣ, аврупои ғарбӣ ва

ҷопонӣ.

52 Технологияи менеҷмент дар фаъолияти соҳибкорӣ.Ташаккулёбӣ ва

муайянкунии  мақсадҳо.

53. Талабот ба технологияи менеҷмент дар фаъолияти соҳибкорӣ.

54. Принсипҳои асосии менеҷмент ва аҳамияти онҳо дар қабули

қарори идоракунӣ.

55. Ташаккули сармояи (капитали) ширкат ва хусусияти он.

56. Демократикунонии идоракунӣ ва   аҳамияти он дар самаранокии

фаъолияти корхона.

57. Маркетинг ҳамчун функсияи идоракунӣ.

58. Моҳият ва вазифаҳои   банақшагирии дохилиширкатӣ.

59. Моҳият ва вазифаҳои   банақшагирии дохилиширкатӣ.

60. Қабул ва амалигардонии  қарорҳои  идоракунӣ.

61.Моликияти мутлақи хусусӣ ва мавқи ӯ дар фаъолияти соҳибкорӣ.

62. Функсияи назоратӣ дар механизми иқтисодии  менеҷмент.

63. Менеҷменти инноватсионӣ, сиёсати илмӣ-техникӣ ва аҳамияти он дар фаъолияти соҳибкорӣ.

64.  Таъминоти рақобатнокии  ширкат.

65.  Идоракунии сифати маҳсулот.

66.  Таҳлили ҳисоботи молиявии ширкат.

67. Системаҳои идориёти стратегӣ дар ширкатҳои ИМА, Япония

ва Финляндия

68.  Идоракунии истеҳсолот.Идоракунии амалиётҳои истеҳсолӣ.

69. Таҳлили фаъолияти муассисаҳои байнирафиқона.

70.Хусусиятиҷамъиятҳои ҷавобгариашон номаҳдуд ва маҳдудшуда

71. Хусусияти менеҷменти молиявӣ.  Роҳҳои идора  намудани молияи муассисаҳо ва ташкилотҳои тиҷоратӣ.

72. Шаклҳои ташкилии менеҷменти инноватсионӣ

73. Омӯзиши фаъолиятимаркетингии шӯъбаи истеҳсолӣ.

74. Омӯзиши намудҳои гуногуни рекламанигорӣ.

75. Омӯзиши коркарди стратегияи ширкат.

76. Омӯзиши омилҳое,ки ба сифати маҳсулот  таъсир мерасонанд.

77. Омӯзиши роҳҳои пешниҳоди мол ба харидорон.

78. Омӯзиши муносибатҳо   байни ширкат ва ҳамкорон.

79. Тартиби қабули қарори идоракунӣ.

80. Аҳамияти маркетинги ҳиссиётӣдарфаъолиятисоҳибкорӣ

81. Системаи андозситонии ИМА, бартарӣвакамбудии он.

82. Намудҳои муосири фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон.

83.Омилҳои истеҳсолот ва  нақши онҳо  дар  баланд бардоштани

самаранокии соҳибкорӣ.

85. Соҳибкории муштарак ва аҳамияти он дар рушди иқтисоди кишвар.

86. Моҳияти соҳибкорӣдарсоҳаҳоигуногунисоҳаикишоварзиимамлакат.

87. Саҳми соҳибкорони ватанӣ дар истихроҷ ва истеҳсолӣ канданиҳои

фоиданок.

88. Фаъолияти бозоршиносии ширкат

89.Фондҳои асосии ширкат

90. Муайян ва ҳисоб кардани омилҳое, ки ба арзиши аслии

маҳсулоттаъсир мерасонанд.

91. Шаклҳои муосири ташкили истеҳсолот

92. Навовариҳо ва самаранокии истифодаи

онҳо дар ширкат

93.Фаъолияти инвеститсионии ширкат

94.Ташкили таъминоти моддӣ- техникӣ дар ширкат

95. Муфлисшавии ширкат

96.Сохтори ташкилӣ ва принсипҳои идоракунии ширкат

97. Активҳои ғайримоддии ширкат

98. Асосҳои фаъолияти хоҷагии бозорӣ  ва танзими давлатии соҳибкорӣ.

99. Асосҳои иқтисодӣ ва ташкили соҳибкорӣ дар шароити

иқтисодӣбозорӣ.

100. Ташаккули системаи  пурсамари танзими давлатии соҳибкории

ҳозиразамон

101. Муҳити соҳибкорӣ ва вазъи он дар Тоҷикистон

102. Навъи навҷорисозии инкишоф ва соҳибкориҳо

103. Механизми ҳавасмандгардонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ

104. Омилҳо ва самаранокии соҳибкории навҷорисозӣ

 

Номгуи мавзӯҳои кори курси аз фаннҳои таълимии  кафедраи технология ва механикаи амалӣ

 1. Ташкили  кори   маҳфилҳои  фанни  нақшакашӣ  дар  мактаб.
 2. Хондани    нақшаҳои  васлия.
 3. Ҷузвастсозӣ  (деиталирование).
 4. Элеметҳои  нақшаҳои  сохтмонӣ.
 5. Алоқамандии  фанни   нақшакашӣ  бо  дигар  фанҳо.
 6. Муайни  кардани  пайдошавии  хатҳо  дар  нақшаҳо  ҳангоми  омӯзиши   мавзуъи «Буриш» ё»Буришҳо».
 7. Иҷро  кардани  эскизҳо.
 8. Расмкашии   техникӣ.
 9. Аксҳои   ансонометрӣ.
 10. Кабинети  нақшакашӣ  ва  теҷҳизотои  он .
 11. Терминалогия  дар  фанни   нақшакашӣ.
 12. Омузиши  намудҳои  иловаги  ва  ҷузвӣ.
 13. Схемаҳои  кинематикӣ.
 14. Тасвир  ва ишоратҳои   рахпеч  дар  нақша.
 15. Гузоштани  андозаҳо  дар  нақша.
 16. Усулҳои  тасвир  дар  нақшаи  тонографӣ.
 17. Техникаи  зиёдкунии  нақша.
 18. Истифодабарии  барномаҳои  камиютерӣ  дар  нақшакашӣ.
 19. Иҷро  кардани  нақшаи  васлияи  ашёи  тайёр.
 20. Гузоштани  ишоратҳо  шахшӯлии  самт  дар  нақша.
 21. Схемаҳои  электронӣ.
 22. Тасвири  шартӣ   ва  супоришҳои  рахпеч.
 23. Тасвири    шартии  ҷузъҳои  гузаронандагии   дандонагӣ
 24. Омӯзиши нақшаҳои бинокорӣ
 25. Истифодабарии хусусиятҳои расм дар техника
 26. Хусусияти коркард дар дастгоҳҳои бо барномаи рақами идорашаванда(ЧПУ)
 27. Ташкили корҳои комплексии корҳои беруназсинфӣ  аз фанҳои нақша  ва технология.
 28. Омӯзиши тарзи кори дастгоҳҳои фулузбурӣ ва афзорҳо.
 29. Хатҳои каҷ ва хосиятҳои проксионии онҳо.
 30. Омӯзиши рахпечҳои стандартии мустаҳкамкунии ҷузъҳо ва ишораи шартиии онҳо.
 31. Омузиши тасвири бисёркунҷаҳо ва хатҳои каҷ дар нақша.
 32. Лоиҳабандии пайвастани болорҳо бо сутун
 33. Омӯзиши таъсири бори динамикӣ ва мустаҳкамии ҷузъҳои конструксия.
 34. Коркарди фулузҳо ва хӯлаҳо бо тарзҳои барқию-физикӣ ва барқию кимиёвӣ.
 35. Нақшаи намуди умумӣ, таркиб ва талаботҳои асосӣ барои иҷрои нақшаи ҷузъ.
 36. Омӯзиш ва хондани нақшаи афзорҳои санитарию  техникӣ.
 37. Нигориши нақшаҳо ва марҳилаҳои коркарди онҳо.
 38. Омӯзиши гузаронандагиҳои механикӣ ва намудҳои онҳо
 39. Ҳисоби борҳои қафасаҳои болопӯшҳо ва конструксиясозии онҳо

 

 
free pokerfree poker

Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ

Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: tgpu2004@mail.ru