• Tajik
  • Russian
  • English
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ
There are no translations available.

Номгӯи

мавзӯъҳои  рисолаи  хатм аз кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳӣ барои  магистрон

1. Инъикоси  афкори  панду  ахлоқӣ  дар эҷодиёти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ.
2. Мавзӯи ватандӯстӣ  ва  хештаншиносӣ  дар  «Шоҳномаи» - А. Фирдавсӣ.
3. «Қобуснома» - У.  Кайковус – беҳтарин намунаи афкори панду ахлокӣ.
4. Ситоиши дониш  ва одоби ҳамидаи инсонӣ  дар осори Абӯалӣи бни Сино.
5. Тарғиби  афкори  педагогӣ дар  осори Носири  Хусрав.
6. Инъикоси  мавзӯъҳои  панду  ахлокӣ  дар  ғазалиёти  Ҳофиз.
7. «Гулистон»- и  Саъди  Шерозӣ – шоҳасари  панду   ахлоқӣ.
8. Саъдии   Шерозӣ – муаллими  панду   ахлоқ.
9. «Баҳористон»-и  А. Ҷомӣ  ва  инъикоси  масъалаҳои   тарбиявӣ  дар асар.
10. Ифодаи  масъалаҳои   пандуахлоқӣ    дар   ғазалиёти  Абдураҳмони  Ҷомӣ.
11. Андешаҳои   маорифпарварӣ   ва  ислоҳотноҳии   Аҳмади   Дониш.
12. Ислоҳоти   маориф   ва   фаъолияти   омӯзгории   Садриддин  Айнӣ.
13. Масъалаҳои   мактабу   маориф  дар   насри   бадеии  Садриддин  Айнӣ.
14. Таҳаввули  мактабу    мадраса  ва  низоми  омӯзишӣ дар  асарҳои  миёна   ва  бозтоби он  дар осори  андешии  Бобоҷон  Ғафуров.
15. Инъикоси  масъалаҳои  мактабу  маориф  дар  эҷодиёти  Мирзо  Турсунзода.   Мактабу
16. Усулҳои   омӯзиши   ҳамфаъол   (интерактивӣ)  ва   истифодаи  он  дар дарси   муосир.
17. Ҳуҷҷатҳои  меъёрии   мазмуни    маълумот.
18. Коркарди  принсипҳои      таълим   аз   нигоҳи   педагогии маъруфи  тоҷик      М.Лутфуллоев.
19. Методҳои    таълим    ва    таснифоти   онҳо.
20. Хел    ва    шаклҳои   таълим.
21. Унсурҳои   таркибии    тарбияи    миллӣ.
22. Қонуни   Ҷумҳурии   Тоҷикистон   «Дар бораи  масъалаҳои  падару  модар   дар   таълиму    тарбияи   фарзанд».
23. Қонуни   Ҷумҳурии   Тоҷикистон   «Дар   бораи   маориф». Мазмун  ва   мундариҷаи    он.
24. Таълими  проблемавӣ,  мазмун  ва   моҳияти   он.

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj