• Tajik
  • Russian
  • English
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ
There are no translations available.

 

Рӯйхати корҳои курсӣ

1. Мушкилоти асосии психологияи омӯзгорӣ.
2. Таърихи пайдоиши илми психологияи омӯзгорӣ.
3. Саҳми олимони тоҷик дар рушду нумӯъи психологияи омӯзгорӣ.
4. Истифодаи методҳои умумиилмӣ дар психологияи омӯзгорӣ.
5. Ёдгирӣ ҳамчун раванд ва натиҷаи азхудкунии маҳорати фардӣ.
6. Омӯзиш ҳамчун фаъолияти инсонӣ.
7. Назарияи зина ба зина инкишофёбии амалҳои ақлонӣ ва фаҳмиш.
8. Мушкилоти алоқамандии инкишоф ва омӯзиш ҳамчун масъалаи асосии психологияи омӯзгорӣ.
9. Масъалаи таълимгирӣ дар психологияи омӯзгорӣ.
10. Амали таълимӣ дар сохти фаъолияти таълимӣ.
11. Хусусияти синнусолии ташаккули фаъолияти таълимӣ.
12. Характери пешбарандагии фаъолияти таълимӣ дар синни хурди мактабӣ.
13. Ваҷҳиёт ҳамчун категорияи психологӣ.
14. Моҳияти ваҷҳҳои таълимӣ.
15. Шароитҳои педагогию психологии азхудкунии дониш.
16. Ташаккули маҳорат ва малакаҳои умумитаълимӣ ҳамчун вазифаи асосии педагогию психологӣ.
17. Моҳияти таълими анъанавӣ.
18. Таълими проблемавӣ дар педагогика ва психологияи хориҷӣ.
19. Инкишофи таълими барномавӣ дар илми муосир.
20. Масъалаи таълими инкишофдиҳанда дар адабиётҳои психологию педагогӣ.
21. Хелҳои тафаккур дар раванди таълим.
22. Хусусиятҳои сину соли хонандагони синфҳои  болоӣ  ва  иродаи  идорашавандаи  наврасон  дар  мактаби  миёна.
23. Тарбия ҳамчун категорияи психологияи омӯзгорӣ.
24. Алоқамандии тарбия, ташаккулёбӣ барқароршавӣ ва иҷтимоӣ.
25. Хелҳои алоқаманди таълим ва тарбия.
26. Хусусияти психологии бачагони душвортарбия.
27. Психологические  особенности  слабоуспевающих  учащихся  в  средней  школе.
28. Нақши тарбия дар ислоҳи бачагони душвортарбия.
29. Проблемаи қобилият дар илми психология.
30. Равияи асосии омӯзиши қобилият дар психология.
31. Сифатҳои идоракунандаи қобилиятҳои омӯзгорӣ.
32. Асосҳои  дидактикӣ  фаъолгардонии шакл ва  васоити  таълимии  хонандагони  синфҳои  болои  мактаби  миёна.
33. Қобилияти персептивии омӯзгор.
34. Сохти қобилиятҳои педагогӣ.
35. Қобилиятҳои умумии омӯзгорӣ.
36. Қобилияти ташкилотчигии омӯзгор.
37. Тарзи фаъолияти омӯзгорӣ.
38. Принсипҳои  омӯзиш  ва  фаъолнокии  фаъолияти  маърифатии  донишҷӯён.
39. Тарбияи экологӣ  аз нигоҳи  психологӣ.
40. Қобилияти  ташкилотчигии  омӯзгор.
41. Тарзи фаъолияти  омӯзгорӣ.
42. Асосҳои дидактикӣ муоширати фарҳангии  омӯзгор  ва  хонанда  дар  ҷараёни  таълими  мактаби  миёна.
43. Тарзи фардии фаъолияти омӯзгорӣ.
44. Муоширати омӯзгорӣ аз нигоҳи психолог.
45. Роҳҳои  фаъолгардонӣ фаъолияти  дарккунӣ дар тарбияи  эстетики  донишҷӯён.
46. Вазифаҳои асосии муоширати омӯзгорӣ.
 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj