• Таджикский
  • Руский
  • Английский
Факултетҳо
There are no translations available.

Рӯйхати

мавзӯҳои рисолаҳои хатм (бакалавр) дар кафедраи методикаи таҳсилоти ибтидоӣ барои соли хониши 2016-2017

Номи рисолаҳои муаррифишаванда

Донишҷӯ (курс, гурӯҳ)

Роҳбари илмӣ

 


 


1

Методикаи ташаккули шавқу ҳаваси хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар ҷараёни таълими фанҳои табиӣ

Алматова Шаҳноза Нурмаҳматовна

Бегимов Ҳ. Х.

 

 

2

Методикаи ҳалли масъалаҳои ариф- метикии сода дар синфҳои ибтидоӣ

Носирова Муниса Ҳокимбоевна

Бегимов Ҳ. Х.

 

 

3

Мақсад, вазифа ва сохтори фанни методикаи таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ

Муродова Зулфия Аброрқуловна

Бегимов Ҳ. Х

 

 

4

Роҳҳои амалӣ сохтаниимкониятҳои тарбиявии омӯзиши муодилаҳо дар синфҳои ибтидоӣ

Шамсиддинова Меҳрафрӯз

Раҷабов Т.Б.

 

 

5

Нақши бозиҳои дидактикӣ дар ом ӯзиши математикаи синфҳои ибтидоӣ

Нилуфари Абдуалим

Раҷабов Т.Б.

 

 

6

Нақши масъалаҳои шавқовар дар раванди омӯзиши математикаи синф- ҳои ибтидоӣ

Ҷумаева Сабоҳат

Раҷабов Т.Б.

 

 

7

Рушди маҳорати иҷрокунандагии до- нишҷӯён дар машѓулиятҳои мусиқӣ

Исмоилзода Собирҷон

Хайруллоев Б.

 

 

8

Роҳҳои ташаккули лаёқати суруд- хонии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

Қаландаров Хушнуд Шодавлатович

Хайруллоев Б.

 

 

9

Нақши дарси суруд ва мусиқӣ дар тарбияи зебоипарастии хонандагони синфҳои ибтидоӣ

Маҳмудзода Нигора

Хайруллоев Б.

 

 

10

Назария ва амалияи таълими ҳамги- рои забони модарӣ дар мавриди инки шофи нутқи гуфторию навиштории мактабиёни хурдсол

Муродова Баҳора Комилҷоновна

Абдуллоев И.

 

 

11

Аҳамияти бозиҳои дидактикӣ дар таъ лими забони модарии синфҳои ибти доӣ

Қурбонова Мадина Додарбековна

Абдуллоев И.

 

 

12

Ташкил ва тарзи гузаронидани нақли хаттӣ ва иншо дар синфҳои ибтидоӣ

Авазбекова Шаҳноза Саломатшоевна

Абдуллоев И.

 

 

13

Тарзҳои гузаронидани корҳои муста- қилона дар раванди таълими мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ

Саъдуллоева Олия

Бадалова М.

 

 

14

Истифодаи воситаҳои аёният дар таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ

Ашурзода Шодон

Ҳоҷиев А.

 

 

15

Методикаи ҳалли масъалаҳои муш- кил дар синфҳои ибтидоӣ

Насимов Исмоил

Ҳоҷиев А.

 

 

16

Саволгузорӣ ва хелҳои он дар дарс- ҳои грамматика ва имло

Ҳотамова Гулсара

Ҷалилова М. Н.

 

 

17

Мавқеъ ва нақши афсонаҳои халқӣ дар раванди таълими забони модарии синфи 3

Матлубахони Одиназода

Ҷалилова М. Н.

 

 

18

Тарбияи меҳнатии мактабиёни хурд- сол зимни таълими «Забони модарӣ»

Маҷидов Аминҷон

Ҷалилова М. Н.

 

 

19

Ташаккули маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳо бо ёрии муодилаҳо дар раванди таълими математикаи синфҳои ибтидоӣ

Оқмирзоева Насиба

Бадалова М.А.

 

 

20

Тарзҳои гузаронидани корҳои берун- азсинфӣ дар раванди таълими мате- матикаи синфҳои ибтидоӣ

Хушов Амиршоҳ

Бадалова М. А.

 

 

 

 

 
free pokerfree poker

 


 

Полное название: Таджикский государственный педагогический Университет имени  Садриддин Айнӣ

Адрес:, 734003, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: info@tgpu.tj