• Tajik
 • Russian
 • English
Факултетҳо
There are no translations available.

Номгӯи рисолаҳои хатми кафедраи забони олмонӣ ва методикаи

таълими он барои соли таҳсили 2018 – 2019

Номи мавзӯъ

Ному насаби донишҷӯ

Ному насаби

роҳбар

1

Хусусиятҳои лингвистикии нутқи диалогӣ ва намудҳои он

Набиев Абдулло 411гр

Зулфиқори Р

2

Пешоянд ва пасояндҳои забони олмонӣ ва хусусиятҳои онҳо дар муқоиса бо забони модарӣ

Нусратуллоева Мехринисо 512гр

Хоркашова З

3

Сохтори ҷумла дар забони олмонии австрияги ва хусусиятҳои он

Ҷумаев Мақсуд 512гр

Одинаев Ф

4

Гурӯҳбандӣ ва хусусиятҳои пайвандак дар забони олмонӣ

Шукурова Мадина 512гр

Ҷурабеков К

5

Хусусияти синтаксисии исм дар забони олмони дар муқоиса бо забони тоҷикӣ

Нилуфари Субҳон 512гр

 

Нурова З

6

Истифодаи қофиябандиҳо зарбулмасалҳо ва зудгуякҳо бомақсади инкишоф додани малакаҳои талаффуз дар машгулиятҳои забони олмонӣ

 

Раҳимов Ф 512гр

Куҷов Р

7

Мавқеи зарфи замон ва ибораҳои зарфҳои замон дар ҷумлаи забони олмонӣ

 

Қодирова Ш 512гр

 

Нурова З

8

Феълҳои ёвар дар забони олмонӣ ва тасрифи онҳо дар замон

Шерхонова А 512гр

Ҷурабеков К

9

Сохтори дараҷаҳои сифат дар забони олмони дар муқоиса бо забони тоҷикӣ

Алиева М 512гр

Хоркашова З

10

Гуруҳбандии ҷонишинҳо дар забони олмони ва тафовути он дар забони тоҷикӣ

Мунираи Ҳаким 512гр

Нурова З

11

Сифати феъли дар забони олмонӣ ва тоҷикӣ

Самарова Д 512гр

Куҷов Р

12

Хусусиятҳои морфологи ва синтаксисии сифат дар забони олмонӣ

Саидов Р 512гр

Куҷов Р

13

Сохтори ҷумла дар забони олмони ва хусусиятҳои он

Ҳамдамова М 512гр

Нурова З.Х

14

Саръазо ва аъзоиҳои пайрави ҷумла дар забони олмони бо тафовут бо забони модарӣ.

Ҳокимаи Абдулло 512

Ҷурабеков К.

15

Артикилҳои забони олмони ва мавқеи онҳо дар сохтори  грамматикии матн.

Ҳаитова Мавлуда 512

Ҷурабеков К.

16

Истифодаи матн барои назорати малакаҳои истимоъ дар донишҷуёни факултети забонҳои хориҷи

Мараҷабов Ш 4114гр

Раҷабова Ф.

17

Таъсири усули лоиҳасозӣ дар ҳавасманд намудани донишҷӯёни зинаи аввали таълими забони олмонӣ

Шерхонов Н. 512

Куҷов Р.

18

Истифодаи технологияи иттилоотии бо мақсади омӯзиши луғатҳои соҳавии забони олмонӣ

Ҳабибуллоева Ф. 412

Ҷабборов А.Ҷ

19

Бартараф намудани душвориҳои асоси истимоъ дар машғулиятҳои амалияи нутқи шифоҳии забони олмонӣ

Саидов Д.

Неъматова Х

20

Вазъиятиҳои нутқӣ ҳамчун шакли муҳими фаъолияти нутқ дар омӯзиши забони олмонӣ

Содиқова Н. 411

Зулфиқори Р.

21

Хусусиятҳои лингвистикии матнҳои рӯзноманигори дар забони олмонӣ

Эламонова Ш.

411

Зулфиқори Р.

22

Истифодаи шеър ва суруд дар машғулиятҳои забони олмонӣ бо мақсади инкишоф додани малакаҳои луғавӣ

Ҷӯрабеков С.

411

Раҷабова Ф.

23

Истифодабарии маҷмуи машқҳои шифоҳи бо мақсади инкишоф додани малакаҳои гуфтор

Кенҷаев Ш.

512

Оданаев Ф.

24

Истифодаи маводҳои шабакаи интернет дар машғулиятҳои забони олмонӣ

Мӯминова М. 411

Неъматова Х.

25

Муносибатҳои муосир дар омӯзиши нутқи шифоҳии забони олмонӣ

Юсупова Ш.

411

Зулфиқори Р.

26

Истифодаи интернет-технология дар машғулиятҳои АНШХ бо мақсади инкишоф додани нутқи хаттии донишҷӯён.

Одинабекова М

411

Ҷабборов А.

27

Таълими забони олмонӣ тавассути барномаҳои компюторӣ

Қурбонов Н 512

Нурова З

28

Сохтор ва хусусиятҳои услубии ҷумлаҳои саволи дар забони олмони

Баротова Ш512

Хоркашова З

29

Дуден. Грамматикаи муосири забони олмони

Хоҷамуродова С 512

Хоркашова З

30

Дуден.Грамматикаи муосири забони олмони

Ятимова М 411

Хоркашова З

 

 

 

 

 
 

 

Номгӯи

мавзӯъҳои рисолаи магистрӣ дар кафедраи  забони олмонӣ ва методикаи таълими он барои хатмкунандагони факултети забонҳои романӣ - германӣ барои соли хониши 2018-2019

Мураттаб намудани воситаҳои таълимии электронӣ барои донишҷӯёни ихтисоси филологӣ дар мавзӯи «Замонҳои феъли забони олмонӣ»

Таҳлили муқоисавӣ ва лингвистикии матнҳои асли бадеӣ забони олмонӣ ва тарҷумаи тоҷикии онҳо.

Сохтор ва хусусиятҳои услубии ҷумлаҳои саволии забони олмонӣ.

Инкишофи салоҳияти маданӣ-иҷтимоии донишҷӯён дар кор бо матнҳои кишваршиносӣ.

Аббревиатура ҳамчун роҳи самарабахши калимасозӣ дар забони олмонии муосир.

Партфолиёи забонӣ ҳамчун олоти инкишофдиҳии салоҳияти коммуникативӣ дар зинаи аввали омӯзиши забони олмонӣ.

Истифодаи видеофилмҳои таълимӣ дар машғулиятҳои забони олмонӣ бо мақсади баён.

Инкишофи салоҳияти маданӣ-иҷтимоии донишҷӯён дар кор бо матнҳои забони олмонӣ.

Нақши фаъолгардонии таълимгирандагон дар омӯзиши забони олмонӣ.

10.

Лоиҳасозӣ ҳамчун роҳи самарабахши ташкили корҳои мустақилонаи донишҷӯён.

11.

Бозиҳои нақшофарӣ ҳамчун воситаи ташкили маводи таълими ва баргузории муоширати диологӣ дар таълими забони олмонӣ

12.

Муқоисаи сифат дар забонҳои олмонӣ ва точикӣ

 
 

Номгӯи мавзӯъҳои рисолаҳои хатми шуъбаи забони франсавӣ

барои соли таҳсили 2018-2019

Рӯйхати мавзӯъҳо аз адабиёт

 1. 1. Сарчашмаи фолклории ба вуҷуд омадани эпос (достон) дар адабиёти Фаронса
 2. 2. Лирика ва драма (фоҷиа) дар адабиёти Фаронса.
 3. 3. Анъанаҳои эҷодиёти назми шифоҳии халқ дар достонҳои қаҳрамонӣ дар адабиёти Фаронса.
 4. 4. Адабиёти Юнону Рими қадим  ва таъсири он  дар ташаккули  адабиёти Фаронса.
 5. 5. Хусусиятҳои бадеии «Суруд дар васфи Роланд» ҳамчун ёдгории эпикӣ.
 6. 6. Муқоисаи «Суруд дар васфи Ролланд» бо достонҳои қаҳрамонии халқои дигар («Гӯруғлӣ», «Шоҳнома», «Суруд дар васфи полки Игор» ва ғ.)
 7. 7. Классисизм ҷараёни пешоҳанг дар адабиёт ва санъати Фаронса
 8. 8. Пйер Корнел - бунёдгузори жанри фоҷиа
 9. 9. Сужет, масъалагузорӣ ва системаи образҳои мазҳакаи «Тартюф».
 10. 10. Таносуби унсурҳои классисизм ва реализм дар масалҳои Лафонтен.
 11. 11. Мақоми таърихии  Лафонтен дар  инкишофи  жанри масал.
 12. 12. Нақши маорифпарварони Фаронса дар тайёр намудани инқилоби буржуазӣ.
 13. 13. Хусусияти миллии адабиёти маорифпарварӣ дар Фаронса.
 14. 14. Мақоми Руссо дар ҷараёни Маорифпарварии Фаронса.
 15. 15. Диди фалсафӣ, сиёсиву иҷтимоӣ ва эстетикии Руссо
 16. 16. Сабабҳои таърихию иҷтимоии пайдоиши романтизм дар адабиёти Фаронса
 17. 17. Забон ва услуби романи «Коринна»-и Жермен де Стал
 18. 18. Маҳорати шоир дар тасвири табиат ва ҳиссиёти инсон дар ашъори Алфонс де Ламартин.
 19. 19. Лирикаи фалсафӣ дар ашъори Алфред де Винйи.
 20. 20. Мақоми Шарқ дар «Оҳангҳои шарқӣ»-и Виктор Гюго.
 21. 21. Романҳои таърихӣ ва иҷтимоии В. Гюго.
 22. 22. Романи «Мардудҳо» ҳамчун эпопеяи романтикӣ.
 23. 23. Унсурҳои романтикӣ ва реалистӣ дар роман «Омурзиши гуноҳи фарзанди аср» Алфред де Мюссе
 24. 24. Мавзӯи ишқ дар шеърҳои лирикии Беранже.
 25. 25. Оноре де Балзак. Танқиди замон дар «Падар Горио»
 26. 26. Инкишофи насри реалистӣ дар осори Алфонс Доде
 27. 27. Романҳои илмӣ- фантастикии Жюл Верн.

Рӯйхати мавзӯъҳо аз методикаи таълими забонҳои хориҷӣ

 1. 1. Методикаи ташкили услуби ислоҳи хатогиҳо дар нутқи хаттӣ ва шифоҳии хонандагон дар зинаи болои таълим.
 2. 2. Корҳои инфиродии (хонагӣ, синфӣ) хонандагон аз забони франсавӣ.
 3. 3. Усулҳои гузаронидани корҳои беруназсинфӣ (шабнишинӣ, субҳнишинӣ, озмунҳо, маҳфилҳо ва ғайра).
 4. 4. Истифодаи воситаҳои техникӣ дар таълими талаффуз.
 5. 5. Методи лоиҳасозӣ ва имкониятҳои он дар таълими забони франсавӣ
 6. 6. Истифодаи методҳои интенсивии таълим дар синфҳои болоӣ.
 7. 7. Маҷмӯи машқҳо барои рафъи душвориҳо дар таълими талаффуз.
 8. 8. Усулу воситаҳои шиносоии хонандагон бо маводи лексионӣ.
 9. 9. Таълими дарки мазмуни матн ва усулҳои санҷиши он.
 10. 10. Усулҳо ва намудҳои кор оид ба матнҳои таълимӣ дар синфҳои болоӣ
 11. 11. Ба эътибор гирифтани хусусиятҳои фардии хонандагон дар рафти машғулиятҳо.
 12. 12. Бозиҳои коммуникативӣ (нақшофарӣ) дар таълими забони франсавӣ

 

Рӯйхати мавзӯъҳо аз грамматика

 1. 1. Асосҳои назариявии омӯзиши муқоисавии истилоҳоти забоншиносии забони тоҷикӣ ва франсавӣ.
 2. 2. Истилоҳшиносӣ ва мавқеи он дар системаи забон.
 3. 3. Таърихи омӯзиши ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти забоншиносии тоҷикӣ ва франсавӣ.
 4. 4. Таҳлили таркибии истилоҳоти фонетикии забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ.
 5. 5. Таърихи истилоҳоти фонетикии забони франсавӣ аз давраи қадим то замони муосир.
 6. 6. Таҳлили структуравии истилоҳоти фонетикии забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ.
 7. 7. Хусусиятҳои семантики истилоҳоти фонетикӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ.
 8. 8. Полисемия, омонимия, синонимия ва антонимия дар истилоҳоти фонетикии забони тоҷикӣ ва франсавӣ.
 9. 9. Истилоҳоти морфологии забонҳои тоҷикӣ ва франсавӣ.
 10. 10. Ташаккули ҷонишинҳои ишоратӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 11. 11. Таърихи пайдоиши артиклҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 12. 12. Таҳлили муқоисавии пуркунандаи бавосита дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 13. 13. Пайвандакҳои тобеъкунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 14. 14. Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои саволӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 15. 15. Таҳлили муқоисавии нидо дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 16. 16. Шеваҳои шимоли забони фаронсавӣ: ҷанбаҳои таърихӣ ва муосири он.
 17. 17. Сарчашмаи пайдоиши зарбулмасалу мақолҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 18. 18. Хусусиятҳои лексикии забони фаронсавии Белгия.
 19. 19. Калимаҳои куҳнашудаи забони фаронсавӣ дар назм.
 20. 20. Ибораҳои рехта ҳамчун ифодагари расму оин дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.
 21. 21. Калимаҳои иқтибосгаштаи забони арабӣ дар забони фаронсавӣ.
 22. 22. Сарчашма ва пайдоиши феълҳои «être» ва «avoir» дар забони фаронсавӣ.
 23. 23. Консепсияи лингвистӣ ва фалсафии Фердинан де Соссюр ва дарки имрӯзаи он.
 24. 24. Мутобиқгардонии матни тарҷума ҳамчун масъалаи муоширати байнифарҳангӣ.
 25. 25. Тарзҳои талаффузи муосири фаронсавизабонони минтақаҳои гуногуни Фаронса.
 26. 26. Категорияи эҳтиром дар забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ.

 

Мавзӯҳои рисолаҳои хатми шуъбаи забони франсавӣ дар маҷлиси кафедра таҳти протоколи №1 аз 31.08.2018 баррасӣ ва тасдиқ гардидаанд. 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj