• Tajik
  • Russian
  • English
Факултетҳо
There are no translations available.

 

Номгӯи мавзӯъҳои  рисолаҳои хатм аз кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит барои соли хониши 2016-2017

Номи мавзӯъ

Ном ва насаби донишҷӯ

Ному насаби раҳбари илмӣ

 

 

1

Ташкили баҳисобгирии муҳосиби дар бонкҳои тиҷоратӣ дар Тоҷикистон

Носиров Даврон

Ойматов Б

2

Баҳисобгирӣ ва таҳлили амалиётҳои қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

Зубайдов Абдуназар

Ойматов.Б

3

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ ва таҳлили самаранокии онҳо дар иқтисоди миллӣ.

Носиров Акрам

Зиёев Б

4

Баҳисобгирӣ ва таҳлили арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолӣ.

Сангинов Мансур

Ниёзов И

5

Баҳисобгирӣ ва таҳлили қарздории кредиторӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ .

Асоева Фарида

Ойматов.Б

6

Таҳлили ҳисоботи молиявӣ ва нақши он дар идоракунии корхона дар шароити муосир.

Муродов Самарулло

Самиев.Т

7

Баҳисобгирӣ ва таҳлили захираҳои молию моддӣ ва усулҳои баҳодиҳии онҳо.

Сафарзода Комрон

Зиёев Б

8

Баҳисобгирии хароҷотҳо барои фурӯш ва назорат аз болои он дар ташкилотҳои тиҷоратӣ.

Усмонов Ризвон

Зиёев Б

9

Баҳисобгирӣ ва таҳлили амалиётҳои лизингӣ дар Тоҷикистон.

Зайнидинов Муҳаммад

Ойматов.Б

10

Хусусиятҳои баҳисобгирии фарсудашавии воситаҳои асосӣ дар баҳисобгирии муҳосибӣ.

Худойназров Фариддун

Ойматов.Б

11

Баҳисобгирии меҳнат, музди кор ва ташкили раванди он дар корхонаҳо.

Парвонаева Гулбӯй

Иззатова. Ф

12

Баҳисобгирӣ ва аудити воситаҳои пулӣ дар иқтисоди бозорӣ.

Воҳидов Шавкат

Зиёев Б

13

Мафҳум, гурӯҳбандӣ, баҳодиҳӣ ва баҳисобгирии активҳои ѓайримоддӣ.

Холова Фарзона

Ойматов.Б

14

Баҳисобгирии ташкил ва дигаргуншавии сармояи оинномавӣ дар бонкҳо.

Раҳимов Шараф

Ойматов.Б

15

Асосҳои ташкили баҳисобгирӣ дар субектҳои соҳибкории хурд.

Юнусов. Муқим

Шодии.Д

16

Баҳисобгирии низоми соддакардашудаи андозбандӣ дар Тоҷикистон.

Одинаев Муборакшо

Ойматов.Б

17

Баҳисобгирӣ ва таҳлили сармоягузориҳои дарозмуддат дар Тоҷикистон.

Қаландаров   Умед

Зиёев Б

18

Баҳисобгирӣ ва таҳлили ӯҳдадориҳо оиди андоз дар корхона.

Бобоев Хушбахт

Самиев.Т

19

Моҳият ва ташкили баҳисобгирии идоравӣ дар корхонаҳо.

Курбонов Изатулло

Зиёев. Б

20

Принсипҳои асосии ташкили баҳисобгирии буҷет.

Шоев Шариф

Ойматов.Б

21

Таҳлил ва назорати ӯҳдадориҳо дар ташкилотҳои буҷетӣ.

Сафарова Малика

Ниёзов.И

22

Стандартҳои байналхалқии аудиторӣ ва амалигардонии он дар Тоҷикистон.

Шукуров Акрамалӣ

Ниёзов.И

23

Баҳисобгири ва таҳлили амалиётҳои активӣ ва пассивӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

Зайниддинов Субҳон

Ойматов.Б

24

Таҳлил ва аҳамияти ҳисоббаробаркуниҳои элктронӣ дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон

Қурбоналиев Қурбоналӣ

Шодии.Д

25

Баҳисобгирӣ ва таҳлили ҳаракати воситаҳои пулӣ дар корхона.

Қазақов. Ф

Ойматов.Б

26

Баҳисобгирии қоѓазҳои қимматнок дар корхонаҳо.

Раҳимова Гулноза

Зиёев.Б

27

Хароҷотҳои истеҳсолӣ  ва ташкили баҳисобгирии онҳо дар ташкилотҳо

Набиев Абдураҳим

Зиёев Б

28

Таҳлили санадҳои меъёрии танзимкунандаи фаъолияти баҳисобгирӣ дар Тоҷикистон

Ниёзова Нилуфар

Ойматов.Б

 

Декани факултет.                                                             Н.и.и.дотсент Шарипова.Ф.Д

И.в. мудири кафедра:                                                                                    Ойматов Б.

 

НОМГӮИ РИСОЛАҲОИ ХАТМ (РИСОЛАҲОИ ДИПЛОМӢ) КАФЕДРАИ «НАЗАРИЯИ ИҚТИСОДӢ»

НОМИ РИСОЛАҲОИ МУАРРИФШАВАНДА

1.

Рушди иқтисодӣ: моҳият ва омилҳои рушди он.

2.

Такмили механизмҳои танзими макроиқтисодӣ.

3.

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ: моҳият ва таркиби он дар ҶТ.

4.

Сиёсати андози буҷа (фискалӣ) ва нақши он дар танзими иқтисодиёти миллӣ.

5.

Моҳият ва таркиби сектори давлат.

6.

Моҳият ва таркиби буҷаи давлат.

7.

Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтисодиёти соҳаи маориф дар ҶТ.

8.

Муносибатҳои асъорӣ ва рушди он дар ҶТ.

9

Бозори асъор: моҳият ва хусусияти рушди он.

10.

Сиёсати зидди бӯҳронӣ ва механизмҳои амалигардонии он.

11.

Сиёсати зидди тавваруми ва механизми амалигардонии он.

12.

Стратегияи рушди корхонаҳои саноатӣ.

13.

Стратегияи рушди корхонаҳои иқтисодиёти аграрӣ.

14.

Стратегияи рушди корхонаҳои соҳаи хизматрасон.

15.

Хароҷоти истеҳсолӣ ва роҳҳои паст намудани он.

16.

Омилҳои ташаккулёбии нархи молу хизматҳо.

17.

Рушди бозори молиявӣ дар ҶТ.

18.

Рушди бозори хизматрасонии бонкӣ.

19.

Фондҳои асосии корхона ва такрористеҳсолкунии он.

20.

Фондҳои гардони корхона ва роҳҳои афзун кардани он.

21.

Захираҳои меҳнатии корхонаҳо ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии он.

22.

Молия корхона ва роҳҳои афзун намудани он.

23.

Рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаҳои тақсимоти касбии ҶТ.

24.

Роҳҳои ѓани гардонидани бозори истеъмолии ҶТ.

25.

Бехатарии озуқаворӣ ва роҳҳои таъмини он.

26.

Рушди муносибатҳои экологӣ-иқтисодӣ дар ҶТ.

27.

Нақши сармоягузории хориҷи дар рушди иқтисоди миллӣ.

28.

Рушди муносибатҳои тиҷоратӣ берунии ҶТ.

29.

Танзими давлатии бахши воқеии иқтисодиёти миллӣ.

30.

Роҳҳои баланд бардоштанӣ сатҳи зиндагии аҳолӣ.

31.

Рушди бахши суѓуртаи иқтисодӣ миллии Тоҷикистон.

32.

Механизми такмили идораи (мененҷмент) корхона.

33.

Менеҷменти стратегӣ дар корхонаҳои саноатӣ.

34.

Рушди инноватсионии корхонаҳо.

35.

Нақши лизинг дар рушди корхонаҳои иқтисодӣ аграрӣ.

 

Декани факултет                                                            Шарипова Ф.

и.в., Мудири кафедраи

«Назарияи иқтисодӣ»:                                                Рӯзиев У.Ш.

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj