• Tajik
  • Russian
  • English
Факултетҳо
There are no translations available.

 

Номгӯи кори курсӣ аз фанни «Назарияи иқтисодӣ»

1

Сиёсати пулию қарзии ва роҳҳои такмили он дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон

2

Сектори содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон: вазъият, сохтор ва дурнамо

3

Самтҳои асосии ҳамкории байналхалқӣ дар ҳалли масъалаҳои  геопалитикӣ

4

Самтҳои асосии истифодабарии захираҳои молиявӣ

5

Сабаб ва хусусиятҳои асосии муҳоҷирати меҳнатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)

6

Рушди муносибатҳои суғуртавӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

7

Роҳҳои зиёд намудани корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

8

Роҳҳои баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволи Ҷумҳурии Тоҷикистон

9

«Нақши қарзи давлатӣ дар иқтисодиёти кишвар

10

Муносибатҳои муросилотии бонкҳо ва роҳҳои беҳбудии онҳо

11

Муносибатҳои молиявӣ ва арзию қарзии Тоҷикистон бо институтҳои байналхалқии  молиявӣ

12

Мукаммалгардонии низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

13

Муаммоҳо ва ташкили системаи хазинадории иҷроиши буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифодаи таҷрибаҳои хориҷӣ дар оянда

14

Моҳияти касри буҷет,оқибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии он

15

Моҳияти тавакали бонкӣ ва навъҳои он

16

Ташкили минтақаҳои озодии иқтисодӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон

17

Менеҳменти (идоранамоӣ) бонкӣ дар давраи гузариш ба муносибатҳои бозорӣ

18

Масъалаҳои дигаргунсозии фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

19

Карзи байнидавлатӣ ва моҳияти иқтисодии он

20

Истифодаи захираҳои дохилии молиявӣ ҳамчун манбаи иловагии молиякунонии корхонаҳо истеҳсолӣ

21

Захираҳои бонкҳо ва самаранок истифодабарии онҳо дар иқтисодиёт

22

Гардиши пул ва низоми ҳисобкунӣ дар корхонаҳо

23

Усулҳои воридшавии фирма ба бозори ҷаҳонӣ

24

Сабабҳои бавуҷуд омадани бӯҳрони молиявии муосир

25

Нақши Бонки милли Тоҷикистон дар танзимгари иқтисодиёти кишвар

26

Аҳамияти қарзи бонкӣ дар иқисодиёт

27

Амалиётҳои пассивии бонкҳои тиҷоратӣ

28

Амалиётҳои активию пассивии бонкҳои тиҷоратӣ

29

Андози аксизӣ

30

Сиёсати молиявии миллӣ дар шароити ҳозираи иқтисодӣ

31

Агрегатҳои пулӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

32

Тартиби бакайдгири ва барҳамдиҳии бонкҳо

33

Захираҳои молиявӣ ва нақши он дар ҷараёни такрористеҳсол

34

Фондҳои корхона ва истифодабарии онҳо

35

Нақшаи молиявӣ ва тартиби таҳияи лоиҳаи грантҳо

36

Масъалаҳои такмили хисоббаробаркунии ғайри нақди дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

37

Моҳият ва аҳамияти шуғли аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

38

Баҳсобгирии даромад ва хароҷоти бонк

39

Мафҳум ва моҳияти даромади аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

40

Зарурияти қарзҳои кӯтоҳмуддат ва аҳамияти он барои рушди иқтисоди миллӣ

41

Истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар замони муосир

42

Сиёсати зиддинҳисорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи он дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт

43

Самтҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

44

Самтҳои асосии такмили сохтори содиротӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

45

Ҳифзи иҷтимоӣ ва нақши он дар иқтисодиёт

46

Қонунгузории зиддиинҳисорӣ ва танзими фаъолияти монополияҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

47

Марказҳои байналхалқии тиҷоратӣ биржавии молҳо  ва хусусияти амалиёт дар онҳо

48

Банақшагирӣ ва дурбиниҳои молиявӣ

49

Ба танзимдарории қоғазҳои қиматнок дар шароити бозоргонӣ

50

Хизматрасониҳои молиявии «лизинг»-ии бонкҳои тиҷоратӣ

51

Замина ва хусусиятҳои асосии  равобити иқтисодии хориҷии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

52

Роҳҳои инкишофи равобити иқтисодӣ хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

53

Шаклҳои муосири соҳибкории байналхалқӣ дар иқтисодиёти ҷаҳон

54

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони Ҳамкории Иқтисодӣ

55

Ҷаҳонишавӣ чун байналмиллалигардонии ҳаёти хоҷагидорӣ

56

Хусусиятҳои ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ дар доираи Осиёи Ҷанубу-Шарқӣ

57

Хусусиятҳои ситонидани андоз аз даромади шахсони воқеъӣ

58

Хусусиятҳои сиёсати молиявию буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир

59

Хусусиятҳои сиёсати асъории  Ҷумҳурии Тоҷикистон

60

Хусусиятҳои молиявии ҷамъиятҳои саҳомӣ

61

Хусусиятхои асосии танзими низоми байналхалкии тиҷорат

62

Хусусияти хоси тақсим ва истифодабарии фоида дар корхонаҳои истеҳсолӣ

63

Хусусият ва зарурияти бизнеси байналхалкӣ

64

Хусусуятхои амалисозии сиёсати сармоягузори ҶТ дар шароити муосир

65

Моҳият ва сохтори ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва  нақши он дар амалисозии сиёсати пулию-қарзии Ҷумҳурии  Тоҷикистон

66

Мавқеъ ва нақши қарзи хориҷӣ дар системаи муносибатҳои  иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии  Тоҷикистон

67

Соҳаи тандурустӣ – соҳаи муҳими иҷтимоӣ,  зарурият ва аҳамияти он

68

Таҳлили назариявии зарурияти танзими ҳаракати сармоя дар хоҷагии ҷаҳон

69

Хамкории иқтисодии байналхалкӣ дар асоси муносибатҳои бозорӣ

70

Хазинадорӣ ва нақши он дар иҷроиши  буҷети давлатӣ

71

Имконият ва хусусияттхои инкишофи хадамоти муосири молиявӣ ва қарзӣ дар бозори ҷаҳонӣ

72

Фраончайзинги байналхалқӣ: моҳият ва аҳамияти он дар инкишофи бизнеси байналхалқӣ

73

Фондхои максадноки давлати дар шароити муосир

74

Фондхои инвеститсионӣ ва нақши онҳо дар бозори қоғазҳои қиматнок

75

Фишангҳои тарифи ва ғайритарифии танзимнамоии тиҷорати байналхалқӣ

76

Фаъолияти иқтисодии берунаи бонкҳои тиҷоратӣ

77

Инкишофи равобити иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зарурияти ҳамкорӣ бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ

78

Тиҷорати байналмиллалии маҳсулоти хоҷагии кишоварзи: вазъ, таҳлили таркибӣ ва манфиатҳои он

79

Моҳияти иқтисодӣ ва шаклҳои асосии тақсимоти байналхалқии меҳнат

80

Ташкили фонди оинномавии бонк

81

Ташкили раванди буҷет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

82

Ташкил ва усулҳои таъсисёбии  мушоҳидаи оморӣ

83

Таҳлили портфели қарзии бонки давлатии амонатгузории  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»

84

Таҳлили иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои ҷаҳонӣ

85

Таҳлили иҷроиши қисми хароҷоти буҷети давлатии                           Ҷумҳурии Тоҷикистон  (дар солҳои 2014-2016)

86

Таҳлили иқтисодии сармоягузориҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

87

Таҳлили бозор ва гурӯҳбандии истеъмолкунандагон дар бизнеси            туристӣ

88

Танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматнок ва рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

89

Тавсифи умумии системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

90

Тавозуни пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои назариявӣ ва таносуби математикӣ

91

Таваррум: сабабҳо, намудҳо ва роҳҳои бартараф намудани он

92

Суғуртанамоии амалиётҳои иқтисодии байналхалқӣ: зарурият ва намудҳои он

93

Суғурта ҳамчун таркиби муҳими системаи молиявӣ

94

Сохторӣ сармоягузории мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон

95

Муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ бо мамлакатҳои тарақи карда

96

Созмонҳои иктисодии байналхалқӣ ва аҳамияти онҳо дар рушди иктисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

97

Созмони умумиҷахонии савдо: ва хусусиятҳои он

98

Хусусияти иҷтимоӣ-иқтисодии суғурта дар замони муосир

99

Системаи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

100

Хизматрасонии қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Номгӯи мавзӯъҳои кори курсӣ  аз кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ барои донишҷӯёни ихтисоси «Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит»


Номгӯи мавзӯъҳо

1

Таҳлили фаъолияти аудитори дар ҶумҳурииТоҷикистон

2

Бавуҷудоӣ  ва рушди аудит ҳамчун соҳаи фаъолият

3

Таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои пешрафти аудит дар ҶумҳурииТоҷикистон

4

Таҳлили муқоисавии фаъолияти аудиторӣ дар ҶумҳурииТоҷкистон нисбат ба давлатҳои дигар

5

Методҳои баҳодиҳии ширкатҳои аудитории мустақил

6

Таҳлили кодекси этикаи касбии аудиторон

7

Муҳимият дар аудит

8

Баҳодиҳии системаи назорати дохилӣ ва хавф дар аудит

9

Принсипҳои ба нақшагирии тафтиши аудиторӣ

10

Интихоби аудиторӣ ва роҳҳои мукаммалгардонии он

11

Аудити ҳуҷатҳои муассисон

12

Аудити сиёсати баҳисобгирӣ

13

Аудити воситаҳои асосӣ

14

Аудити активҳои ғайри моддӣ

15

Аудити захираҳои молию моддӣ

16

Аудити воситаҳои пулӣ

17

Аудити маҳсулоти тайёр

18

Аудити хароҷотҳо барои истеҳсолот

19

Аудити гузоришҳои молиявӣ

20

Аудити сармояи худӣ

21

Аудити заёмҳо, қарзҳо ва воситаҳои маблағ гузоришаванда

22

Аудити қарздории дебиторӣ ва кредиторӣ

23

Аудити ҳисобаробаркуниҳо бо буҷет

24

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо оиди музди меҳнат

25

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо фондҳои ғайри буҷетӣ

26

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо шахсони ҳисобдеҳ

27

Аудити натиҷаҳои молиявӣ

28

Аудити ҳисоботи муҳосибӣ (молиявӣ)

29

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ташкилотҳои суғуртавӣ

30

Назорати сифат дар аудит

31

Мафҳум ва намудҳои аудит

32

Танзими меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкили фаъолияти аудиторӣ

33

Ба нақшагирии аудит

34

Стандартҳои аудит ва меъёрҳо

35

Шартнома оиди гузаронидани санҷиши аудитирӣ

36

Хулосаи аудиторӣ

37

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо молтаъминкунандагон ва харидорон

38

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар бонкҳо

39

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ҷамъиятҳои саҳомии кушода

40

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ҷамъиятҳо саҳомии пӯшида

41

Аудити қарздории дебитори ва кредиторӣ

42

Аудити ҳисобаробаркуниҳо бо буҷет

43

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо оиди музди меҳнат

44

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо фондҳои ғайри буҷетӣ

45

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо шахсони ҳисобдеҳ

46

Аудити натиҷаҳои молиявӣ

47

Аудити ҳисоботи муҳосибӣ (молиявӣ)

48

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ташкилотҳои суғуртавӣ

49

Назорати сифат дар аудит

50

Мафҳум ва намудҳои аудит

51

Танзими меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкили фаъолияти аудиторӣ

52

Банақшагирии аудит

53

Стандарҳои аудит ва меъёрҳо

54

Шартнома оиди гузаронидани санҷиши аудитирӣ

55

Хулосаи аудиторӣ

56

Аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо молтаъминкунандагон ва харидорон

57

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар бонкҳо

58

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ҷамъиятҳои саҳомии кушода

59

Хусусиятҳои гузаронидани аудит дар ҷамъиятҳо саҳомии пӯшида

60

Асосҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ. Ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун низоми иттилоотӣ

 

61

2.Таърихи пайдоиши аудит, мафҳум ва моҳияти аудит;

 

62

Моҳияти таҳлили иқтисодӣ.

63

Таҳлили ҳисоботи молиявӣ ва нақши он дар идоракунии корхона дар шароити муосир.

64

Хусусиятҳои баҳисобгирии фарсудашавии воситаҳои асосӣ дар баҳисобгирии муҳосибӣ.

65

Таҳлили идоравии қарздории дебиторӣ ва баҳисобгирии онҳо.

66

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ ва таҳлили самаранокии онҳо дар иқтисоди миллӣ.

67

Баҳисобгирӣ ва таҳлили арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолӣ.

68

Баҳисобгирӣ ва таҳлили қарздории кредиторӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ .

69

Ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ дарТоҷикистон.

70

Баҳисобгирӣ ва таҳлили захираҳои молию моддӣ ва усулҳои баҳодиҳии онҳо.

71

Баҳисобгирии хароҷотҳо барои фурӯш ва назорат аз болои он дар ташкилотҳои тиҷоратӣ.

72

Баҳисобгирӣ ва таҳлили амалиётҳои лизингӣ дар Тоҷикистон.

73

Баҳисобгирӣ ва таҳлили амалиётҳои қарзи дар бонкҳои тиҷорати.

74

Баҳисобгирии меҳнат, музди кор ва ташкили раванди он дар корхонаҳо.

75

Баҳисобгирӣ ва аудити воситаҳои пулӣ дар иқтисоди бозорӣ.

76

Мафҳум, гурӯҳбандӣ, баҳодиҳӣ ва баҳисобгирии активҳои ғайримоддӣ.

77

Баҳисобгирӣ ва таҳлили андозҳои ғайримустақим дар Тоҷикистон.

78

Таҳлили санадҳои меъёрии танзимкунандаи фаъолияти баҳисобгирӣ дар Тоҷикистон.

79

Баҳисобгирии ташкил ва дигаргуншавии сармояи оинномавӣ дар корхонаҳо.

80

Консепсияҳои асосии баҳисобгирии молиявӣ ва алоқамандии он бо ҳисоботи молиявӣ.

81

Асосҳои ташкили баҳисобгирӣ дар субектҳои соҳибкории хурд.

82

Баҳисобгирии низоми соддакардашудаи андозбандӣ дар Тоҷикистон.

83

Талаботҳои асосӣ оиди пешниҳоиди ҳисоботи бухгалтерӣ дар шароити муосир.

84

Баҳисобгирӣ ва таҳлили сармоягузориҳои дарозмуддат дар Тоҷикистон.

85

Хароҷотҳои истеҳсолӣ ва ташкили баҳисобгирии онҳо дар ташкилотҳо.

86

Баҳисобгирӣ ва аудити сармоя, фондҳо ва захираҳои корхона.

87

 

88

Баҳисобгирӣ ва таҳлили ӯҳдадориҳо оиди андоз дар корхона.

89

Моҳият ва ташкили баҳисобгирии идоравӣ дар корхонаҳо.

90

Системаҳои инфарматсионии бахгалтерӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар замони муосир.

91

Принсипҳои асосии ташкили баҳисобгирии буҷет.

92

Ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ дар ташкилотҳои буҷетӣ.

93

Таҳлил ва назорати активҳои ғайримолиявӣ дар ташкилотҳои буҷетӣ.

94

Таҳлил ва назорати ӯҳдадориҳо дар ташкилотҳои буҷетӣ.

95

Стандартҳои байналхалқии аудиторӣ ва амалигардонии он дарТоҷикистон.

96

Рушди баҳисобгирии бухгалтерӣ дар шароити гузариш ба СБҲМ дар Тоҷикистон.

97

Компютеркунонии баҳисобгирии бахгалтерӣ ва идоравӣ дар корхонаҳо.

98

Баҳисобгирӣ ва аудити ҳисоббаробаркуниҳо бо буҷет.

99

Баҳисобгирӣ ва таҳлили фаъолияти молиявии фондҳои ғайри буҷетӣ.

100

Хусусиятҳо ва таҳлили баҳисобгирии фаъолияти молиявии фондҳои буҷетӣ.

101

Баҳисобгирии амалиётҳои асъорӣ ва таҳлили фаъолияти бурунмарзии корхона.

102

Баҳисобгирӣ ва таҳлили ҳаракати воситаҳои пулӣ дар корхона.

103

Баҳисобгирии қоғазҳои қимматнок дар корхонаҳо.

104

Тартиби андозбандии минтақаҳои озодӣ иқтисоӣ

105

Омӯзиши омории назорати давлатӣ ва ҳифзи муҳити зист

106

Ташкил ва усулҳои таъсисёбии мушоҳидаҳои оморӣ

107

Ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва нақши он дар амалисозии сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон

108

Асосҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ вазифа ва сохти он

109

Таҳлил ва баҳодиҳии самаранокии сармоягузории корхонаҳои тиҷоратӣ

110

Баҳисобгирии муҳосиби ва таҳлили самаранок истифодабарии сметаи даромад ва хароҷот дар муассисаҳои буҷетӣ

111

Хусусиятҳои андозбандии бонкҳо ва муассисаҳои хурди қарзӣ дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон

112

Таҳлили идоракунии сармоя дар бонкҳои тиҷоратӣ

113

Ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

114

Таҳлили ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

115

Баҳисобгирӣ ва таҳлили амалиётҳои қарзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

116

Баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ дар корхонаҳо

117

Таҳлил ва ташкили назорати молиявӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ

118

Омӯзиш ва баҳодиҳии системаи баҳисобгирии бухгалтерӣ дар бонкҳо

119

Таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои рушди баҳисобгирии бухгалтерӣ

120

Баҳисобгирии захираҳои молию модӣ дар ҳисобгирии молиявӣ

121

Баҳисобгирии  воситаҳои  пулӣ  ва  роҳҳои  мукаммалгардонии  он

122

Нақш вазифа ва мавқеи баҳисобгирии воситаҳои асосӣ дар корхонаҳо

123

Таҳлили амалиётҳои активию пассивӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ

124

Таҳлили фаъолияти хоҷагидории ҷамъиятҳои саҳҳомӣ

125

Муаммоҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва калкулятсияи арзиши аслӣ дар саноати мошинсозӣ (дар мисоли «Тоҷик текстил мач»)

126

Захираҳои моддӣ, таснифоти онҳо ва вазифаҳои баҳисобгирӣ дар соҳаи маориф

127

Ҳисобгирии синтетикии ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи музди меҳнат ва идрорпулӣ дар соҳаи маориф

128

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркунӣ бо дебиторҳо дар соҳаи маориф

129

Ҳисобгирии ӯҳдадориҳо дар соҳаи маориф

130

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ дар соҳаи маориф

131

Ҳисобгирии соҳибкорӣ ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меоранд ба соҳаи маориф

132

Ҳисобгириимеъёрӣ ӯҳдадории буҷетӣ

133

Ҳисобгирии қарздории хонанданон ва донишҷӯён барои баргардонидани арзиши маводҳо

134

Тартиби сохтани ҳисобот оид ба хазина дохил шудан ва хориҷ шудани воситаҳо пулӣ

135

Ҳисоботи муассисаҳои буҷет

136

Мафҳуми счётҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ ва таъиноти онҳо дар соҳаи маориф

137

Нақши низоми хазинадорӣ дар танзимимаблағгузориҳои буҷетӣ.

138

Моҳияти барӯйхатгирии активҳо ва ӯҳдадориҳо  дар мактабҳо

139

Тафтиши аудиторӣ, ва тартиби баровардани хулосаҳои воситаҳои пулӣ

140

Баҳои системаи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва назорати дохилӣ дар соҳаи маориф

141

Мақомоти  ваколатдори  давлатӣ дар  соҳаи  хазинадорӣ

142

Талабот ба ҳисобгирии бухгалтерӣ ва мавқеи он  дар низоми идоракунии маориф

143

Тартиби гузаронидани тафтиши фаъолияти молиявии муассисаҳои буҷетӣ

144

Мафҳум, мазмун, вазифаҳо ва мақомоти аудит дар низоми назорати молиявӣ

145

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ ва  ғайриистеҳсолӣ дар соҳаи маориф

146

Таснифоти счётҳои ҳисобгири бухгалтерӣ аз рӯи сохтор ва гурҳӯбандиашон

147

Ҳисобдорӣ ва таҳлили маҳсулоти тайёр ва фурӯши он

148

Таҳлили устувории молиявии корхона

149

Асосҳои назариявӣ – методологии баҳисобгирӣ ва таҳлили воситаҳои пулӣ

150

Ҳисобдорӣ ва таҳлил дар соҳибкории хурд

151

Аудити дохилӣ дар низоми идоракунии корхона

152

Таҳлили иқтисодии даромаднокии муассисаҳои таълимӣ

153

Баҳисобгирии хароҷот оид ба ташкили истеҳсолот ва идоракунӣ

154

Баҳисобгирии хароҷотҳо, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва ҳисоб кардани арзиши аслӣ

155

Баҳисобгирии маҳсулоти тайёр, молҳо ва фурӯши онҳо

156

Баҳисобгирии амалиётҳои қарзӣ

157

Баҳисобгирии сармояҳо вазахираҳо

158

Баҳисобгирии натиҷаҳои молиявӣ

159

Аҳамият, принсипҳои умумии маҳкамкунии принсипҳои ҳисобҳои амалиёти ва натиҷавӣ

160

Моҳият ва аҳамияти ҳисоботи муҳосибӣ

161

Пайдоиш ва рушди стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ

162

Асосҳои бунёдкунӣ ва пешкашкунии ҳисоботи молиявӣ

163

Тафтиши аудитории ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ

164

Кушодадиҳии ахбор оиди олотҳои молиявӣ дар ҳисоботи молиявӣ

165

Кушодадиҳии ахбор оиди захираҳо, уҳдадориҳои шартӣ ва дороиҳои шартӣ дар замимаҳо бар ҳисоботи молиявӣ

166

Баҳисобгирии андоз аз фоида мувофиқи СБҲМ

167

Баҳисобгирӣ ва ҳисобот оид ба нақшаҳои подоши нафақа

168

Баҳисобгирии инвеститсияҳо ва кушодадиҳии ахбор оиди ҷонибҳои вобаста

169

Баҳисобгирии грантҳои давлатӣ ва кушодади-ҳии ахбор оиди ёрдами давлатӣ

170

Кушодадиҳии ахбор оиди фаъолияти хоҷагии қишлоқ дар ҳисоботи молиявӣ

171

Талаботҳои асосӣ оиди тартиб додани ҳисоботи бухгалтерӣ

(молиявӣ)

172

Мақоми аудит дар системаи назорат

173

Тафтиши аудитории амалиётҳо бо воситаҳои асосӣ ва активҳои ғайримоддӣ

174

Тафтиши аудитории амалиётҳо бо воситаҳои пулӣ

175

Тафтиши аудитории амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва қарзӣ

176

Тафтиши аудитории амалиётҳои риояи қонунгузории меҳнатӣ

ва ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи музди меҳнат, ҳисоб кардани андозҳо

177

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайри модди дар соҳаи маориф

178

Муаммоҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва калкулятсияи арзиши аслӣ дар саноати мошинсозӣ

179

Ҳисобдорӣ ва таҳлили маҳсулоти тайёр ва фурӯши он

180

Мафҳум, мазмун, вазифаҳо ва мақомоти аудит дар низоми назорати молиявӣ

181

Нақши низоми хазинадорӣ дар танзими маблағгузориҳои буҷетӣ

182

Низоми ҳисобҳо ва навишти дутарафа

183

Ченакҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ

184

Истифодабарандагони маълумоти бухгалтерӣ

185

Методҳо ва объектҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ

186

Баҳисобгирии амалиётҳои хазинавӣ ва суратҳисоб

187

Баҳисобгирии воситаҳои пулӣ

188

Баҳисобгирии сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат

189

Баҳисобгирии қарздории дебитории кӯтоҳмуддат

190

Баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ

191

Баҳисобгирии маҳсулоти тайёр

192

Баҳисобгирии ашёи хом ва масолеҳ

193

Баҳисобгирии хароҷотҳои пешпардохтшуда

194

Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ

195

Баҳисобгирии истеҳлоки воситаҳои асосӣ

196

Баҳисобгирии захираҳои табии

197

Баҳисобгирии дороиҳои ғайримоддӣ

198

Баҳисобгирии қарздории дебитории дарозмуддат

199

Баҳисобгирии ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат

200

Баҳисобгирии ҳисобҳо барои пардохт

 

 

И.в., мудири кафедраи баҳисобгирии

Бухгалтерӣ,таҳлил ва аудит             Ойматов Б.Ш

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj