• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ

Рӯйхати

мавзӯъҳои корҳои курсӣ аз фанни «Таърихи афкори сиёсӣ» барои магистрони курси 2-юми кафедраи сиёсатшиносӣ

1. Ташаккули афкори сиёсӣ дар давраи қадим. Таълимоти сиёсии зардуштия

2. Ақидаҳои сиёсии монавия ва маздакия

3. А.Фирдавсӣ ва андешаҳои сиёсии ӯ.

4. Низомулмулк ва «Сиёсатнома»-и ӯ

5. Таълимоти сиёсии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ

6. Таълимоти сиёсӣ дар Рим ва Юнони Қадим

7. Таълимоти сиёсӣ дар давраи замони нав

8. Таълимоти сиёсӣ дар асри ХХ

9. Ташаккул ва инкишофи назарияи сиёсии либерализм

10. Таълимоти сиёсии замони нави Осиёи Марказӣ

11. Таълимоти сиёсии Н.Макиавеллӣ, Ж.Ж.Руссо

12.Таълимоти сиёсии давраи асрҳои миёна

13. Таълимоти сиёсӣ дар нимаи дуюми асри Х1Х (А.Дониш, Ш.Шоҳин)

14. Ҷадидия: моҳият ва хусусиятҳои инкишоф

15. Таълимоти сиёсии Ҳ.В.Кошифӣ ва сохти давлатдории ӯ

Рӯйхати

мавзӯъҳои корҳои курси аз фанни «Асосҳои назариявии илми сиёсатшиносӣ» барои магистрони курси 1-уми кафедраи сиёсатшиносӣ

 

1. Механизми низоъ ва вазъияти он.

2.Системаи сиёсии ҷомеа ва режими сиёсӣ.

3. Ҳокимияти иҷрои дар низоми идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

4. Лоббизм ва хусусиятҳои он дар раванди сиёсӣ

5. Модернизатсияи сиёсӣ дар Тоҷикистониохири асри ХХ

6. Мақсад ва самтҳои сиёсати иҷтимоӣ дар Тоҷикистони муосир

7. Хусусиятҳои раванди демократикунонии ҳаёти сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

8. Системаи интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

9. Мақоми воситаҳои ахбори омма дар сиёсат ва вазифаҳои он

10. Давлат ҳамчун унсури асосии системаи сиёсӣ

11. Мақоми масъалаи миллӣ дар системаи муносибатҳои сиёсӣ

12. Саҳми сарвари сиёсӣ дар бунёди ҷомеаи демократӣ

13. Ташаккул ва принсипҳои таснифоти ҳизбҳои сиёсӣ

14. Ҷараёнҳои асосии идеологӣ дар ҷаҳони ҳозира

15. Сиёсат ва муносибатҳои байналхалқии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Осиёи Миёна

Рӯйхати

мавзӯъҳои корҳои курсӣ аз фанни «Масъалаҳои муосири геополитикӣ» барои магистрони курси 2-юми кафедраи сиёсатшиносӣ

1. Тамолюҳои асосии глобаликунонии сиёсат

2. Воқеаҳои геополитики олами муосир

3. Ташаккули ҳудуд ва таъсиси мақоми геополитики Тоҷикистон

4.Манбаъҳои асосии ташаккули геополитикӣ

5. Муҳоҷирати меҳнати ҳамчун масъалаи геополитикӣ дар замони имрӯза

6. Муносибатҳои иқтисодиёт ҳарбии давлатҳои Осиёи Миёна аз диди имрӯзаи ҷомеа

7.  Масъалаҳо ва самтҳои ташаккули иттиҳоди нави ҷаҳонӣ

8.  Воқеаҳои геополитики олами муосир дар байни давлатҳои абадқудрат

9.  Манфиатҳои миллӣ ва хусусиятҳои он

10. Моҷароҳои сиёсӣ дар олами муосир

11. Ташаккули ҳудуд ва таъсиси мақоми геополитики Тоҷикистон

12. Манфиатҳои геополитики Тоҷикистон ва мақоми он дар низоми

нави ҷаҳони

13. Муносибатҳои миллии ҷаҳон дар назари амалҳои террористӣ

14. Фазои геополитикӣ ва рушди ҳуқуқӣ байналхалкӣ дар байни

давлатҳо

15.   Муносибатҳои геополитики Тоҷикистон бо давлатҳои ИДМ

Рӯйхати

мавзӯъҳои корҳои курсӣ аз фанни «Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои магистрони курси 1-уми кафедраи сиёсатшиносӣ

1.  Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият

2.  Дарҳои кушоди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Осиёи Миёна

3.  Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Аврупо аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ

4.  Муносибатҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия

5.  Муносибатҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои ИДМ

6.  Сиёсати экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи гузариши ҷомеаи демократӣ

7.  Сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳоҷирати меҳнатӣ ба давлатҳои СНГ

8.  Муносибатҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои исломӣ: Покистон, Афғонистон ва Эрон

9.  Муносибатҳои иқтисодии сиёсати хориҷии ҶТ бо давлатҳои Осиёи Марказӣ.

10. Муносибатҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои Франсия, Германия, Америка

 
free pokerfree poker

ПАЁМИ ДОНИШГОҲ
 

 

 

surat 91.png - 36.52 Kb


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj