• Tajik
  • Russian
  • English
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ
There are no translations available.

 

Адабиёти таълимӣ


1. Черкасский М.Ф. Конный спорт - 1955 сол 328 саҳифа.
2. Эльконин Д.Б. Психология игры - 1978 сол 304 саҳифа.
3. Власов А. А. Нагорный АГ туризм, учебно – методическое пособие, М. высшая школа 1980. 132 саҳифа. 4. Клишев Ю. Н. спортивные игры. Учебное пособие М. Высшая школа, 1980. 84 саҳифа.
5. Турсунов Н.Н. Чавгонбозӣ - 1982 сол 87 саҳифа.
6. Абдуллоев Ш. «Помошь преподавателью средного специального учебного заведения МНО Р. Т. Душанбе 1991.
7. Мустафоқулов Т.М. Назария ва услуби гимнастика – 1992 сол 74 саҳифа.
8. Бобоҷонов А. Гуштини миллии тоҷикон. Душанбе «Олисомон» 1996.
9. Каграманов Г. С. Физическое воспитание учашихся средних специальных учебных заведений, Душанбе «Сино» 1996.
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш», ш.Душанбе-1997. 26 саҳифа.
11. Ильинич В. И. профессионально – прикладная физическая подготовка студентов вузов М. «Высшая школа», 1997. 123 саҳифа.
12. Мустафоқулов Т. «Назария ва услуби гимнастика», ш. Душанбе. «Ирфон» 1998. 78 саҳифа.
13. Каграманов Г. С. Готов к труду и защите Отечества (ГТЗО) Душанбе 1999. 84 саҳифа.
14. Шукуров Т. Ш. «Некоторые способы регулирования тренировоных нагрузок барцов – самбистов. ш.Душанбе-1999. 178 саҳифа.
15. Таснифи ягонаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон (2000-2004) ш. Душанбе, кумитаи варзиши Ҷ. Т. Соли 2000-ум. 122 саҳифа.
16. Саидова М. Х. – ТГУК (МР) «Профилактика травм при занятиях физическими упражнениями и спортом для студентов» - 2000. 344 саҳифа.
17. Назаров Н. Бобоҷонов А. ва Маҳкамов М. Барномаи оиди тарбияи ҷисмонӣ барои мактабҳои олӣ ш. Душанбе 2001. 68 саҳифа.
19. Диловаршоев С. Д. Методическое пособие «Физическая культура – как активный отдых», «Цель и организация физической культуры и спорта в Таджикистане». ш.Душанбе-2001. 268 саҳифа. 20. Грошев В. А. Методическое пособие «Профессиональ – прикладная физическая подготовка студентов ВУЗ – ов». ш.Душанбе -2002. 180 саҳифа.
21. Саидова М. Х. «Экономическая основа функционирования и развития сферы услуг» «Ирфон» 2004. 196 саҳифа.
22. Губанова Л.А. Правила по технике безопасности на уроках физкультуры - 2007 сол 22 саҳифа.
23. Намозов Т. Б. «Қоидаи гуштини миллӣ», «Гуштингирӣ» ҶММ «Озар» 2009. 88 саҳифа.
24. Намозов Т. Б. Бобоҷонов А. Қ. ва Гадоев М. А. Барномаи фанни тарбияи ҷисмонӣ барои донишгоҳи омӯзгорӣ. ДДОТ -2009. 36 саҳифа
25. Намозов Т.Б. Барномаи фанни тарбияи ҷисмонӣ. ДДОТ - 2009 сол 46 саҳифа.
26. Намозов Т. Б. Толибов С. Ҳ. ва Содиқов Қ. И. Барномаи таълимӣ ва силлабус корӣ аз фанни тарбияи ҷисмонӣ. ДДОТ – 2009. 18 саҳифа.
27. Сафаров Ш. А. «Бозиҳои миллӣ ҳамчун тамаддуни халқи тоҷик» «Матбуот» - 2011. 334 саҳифа.
28. Намозов Т.Б. Дастур барои волидайн - 2012 сол 16 саҳифа.
29. Шестаков В.Б. Самбо- наука побеждать. Москва -2012. 224 саҳифа.
30. Бобоқул Қодиров. Васфи шатранҷ. ҶДММ-Бобек ш.Душанбе -2014.
192 саҳифа.
31. Намозов Т.Б., Гадоев М.А., Содиқов Қ.И.Мачмуаи таълимӣ-методии фанни тарбияи ҷисмонӣ.Матбаи ДДОТ-2016. 54-саҳифа.
32.С.Акрамов. Мудофиаи гражданӣ.Ирфон-1971.
33. А.А.Алтунин. Ҷузъи томҳои мудофиаи гражданӣ дар мубориза бо офатҳои табии. Москва – 1978.
34. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низомӣ ҳуқуқии вазъияти фавқулодда. Душанбе-1995.
35. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бо терроризм. Душанбе-1999.
36. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиаи гражданӣ. Душанбе-2004.
37. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳоли ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табии ва техногенӣ. Душанбе-2004.
38. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарӣ аз сухтор. Душанбе-2008.
39. Дастурамал дар бораи ҳайати роҳбарикунанда оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ. Душанбе-2013.
40. Дастурамали методӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар муассисаҳои таълимӣ. Душанбе-2013.
41. Н.М.Табаров. Китоби дарсӣ ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ. Душанбе-2013.

 

 

 

 

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj