• Таджикский
  • Руский
  • Английский
Факултетҳо
There are no translations available.

Рӯйхати адабиёт аз фанни «Назарияи иқтисодӣ»

 

Адабиёти асосӣ:

1. Рахмонов Э. Ш. «Таджики в зеркале истории». Книга первая «От арийцев до Саманидов». London, 2001. -240 с.

2. Абдугафаров А. А., Азизов Ф. Х. «Экономическая теория (конспект лекций)» Учебное пособие, из-во Худжандского отделения Института экономики Таджикистана. Худжанд,

2009. -186 с.

3. Абдуғаффоров А. А., Азизов Ф. Ҳ., Ризоқулов Т. Р.«Курси назарияи иқтисод» (Дастури таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ) Нашриёти «Нури маърифат», Хуҷанд, 2011.176 с.

4. Абдуғафаров А. А., Азизов Ф. Х., Ризокулов Т. Р. Экономическая теория (конспект лекций). Издание второе, переработанное. Душанбе «Ирфон», 2014 г. –186 с.

5. Абдуғаффоров А. А., Азизов Ф. Ҳ., Аминов И., Ризоқулов Т. Р. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозоргонӣ.(Нашри чаҳорум бо иловаҳо). Душанбе «Ирфон» 2014. -224с.

6. Азизов Ф. Ҳ., Абдуғаффоров  А., Азизов Ш.С., Азимов А.Ҷ., Муҳадбердиев Ҳ., Рузиев У.Ш. «Назарияи иқтисод Маҷмуаи методӣ оид ба низоми кредитии таълимот. Душанбе «Ирфон», 2015. -281 с

7. Азизов Ф. Ҳ., Бобокалонова Д. К., Муҳадбердиев Ҳ., Эргашев А. Э. «Курси назарияи иқтисод» (Барои факултаҳои ғайриқтисодӣ), қисми 1. Хуҷанд: «Нури маърифат», 2009, -160

8. Азизов Ф. Ҳ., Бобокалонова Д. К., Муҳадбердиев Ҳ., Эргашев А. Э. «Курси назарияи иқтисод» (Барои факултаҳои ғайриқтисодӣ), қисми 2. Хуҷанд, «Нури маърифат», 2009. -216

9. Азизов Ф. Ҳ., Бобокалонова Д. К. Муҳадбердиев  Ҳ., Эргашев А. Э. «Курси назарияи иқтисод» (Барои факултаҳои ғайриқтисодӣ) дар якҷоягии қисмҳои 1, 2 ва бо иловаҳо. Хуҷанд, «Нури маърифат», 2009. -372 с.

10. Азизов Ф. Х., Абдуғаффоров А. А., Исмоилова М. М., Азимов А. Ж., Муҳадбердиев Ҳ., Бобокалонова Д. К. Назарияи иқтисод. Маҷмуаи методӣ оид ба низоми кредитии таълимот барои факултаҳои ғайриқтисодӣ. Душанбе «Ирфон», 2012. -252 с.

11. Азизов Ф. Ҳ., Абдуғаффоров А. А., Исмоилова М. М., Азимов А. Ж., Муҳадбердиев Ҳ., Норжигитов Р. О. Назарияи иқтисод (Маҷмуаи методӣ). Душанбе «Ирфон» 2014. -132 с.

12. Азизов Ф. Ҳ., Аминов И., Азизов Ш. С. Луғати калима ва ибораҳои иқтисоди бозоргонӣ (нашри панҷум бо иловаҳо). Душанбе, «Ирфон» 2015.- 240 с.

 

Адабиёти иловагӣ:

12. Азизов Ш. С., Комилов С. Ҷ. Андоз ва андозбандӣ дар ҷадвал ва нақшаҳо, китоби дарсӣ, Душанбе «Деваштич» -2007. -224 с.

13. Аминов И. А., Абдураҳмонов М., Маруфхожаева Ҳ., Азимов А.Ҷ. «Нархгузорӣ», китоби дарсӣ. Душанбе, «Ирфон»2011. -432 с.

14. Бобокалони Исомат, Маҳбубаи Маҳмурод, Облоназари Каримзод ва Ҳақбердии Муҳадбердӣ «Назарияи иқтисод» (маҷмӯаи методӣ барои низоми кредитии таълимот). Душанбе,ҶДММ «Офсет», 2009, 452 с.

15. Исмоилова М. М., Турсунова Г. Н. «Микроэкономика (учебно-методический комплекс по проведению лекционных и практических занятий для кредитной системы обучения), Худжанд, «Мехродж, 2012. -360с.

16. Макконел К. Р., Брю С. Л. «Экономикс: принципы, проблемы и политика». (пер. с 16-го англ. изд.) М., «Инфра-М», 2006. -940 с.

17. Оймаҳмадов Г. Н., Оймаҳмадов А. Г., Азизов Ш. С. Молияи корхона (китоби дарсӣ), Душанбе, Нашриёти «Маориф ва фарҳанг» 2011. -340 с.

18. Рахимов Р. К. «Экономическая теория» Душанбе, «Ирфон», с.2008- 492 с.

19. Ризокулов Т. Р. «Проблемы инфляции в экономике  Республики Таджикистан». Душанбе, «Ирфон», 2006. -232 с.

20. Самуэльсон П. Э., Нордхаус В. Д. «Экономика».18-е изд, перевод с английского. М., 2007. -1360 с.

21. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. «Микроэкономика». М., Из-ва «Юрайт». 2006. -375 с.

22. Тюрина А. Д. «Микроэкономика» (конспект лекции). М., 2008. -160 с.

23. Ҳакимов А. «Иқтисоди миллӣ: асосҳои бехатарӣ ва рақобатпазирӣ», воситаҳои таълим барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, «Ирфон», 2007. -488 с.

24. «Экономическая теория. Микроэкономика» 1, 2, (учебник) под общей ред. Г. В. Журавлевой. М., 2004. -384 с.

25. Юсуфов А. К., Азизов Ф. Ҳ., «Асосҳои иқтисод», барномаи таълимӣ (силлабус) аз фанҳои назарияи иқтисодӣ, микро- ва макроиқтисод. Хуҷанд, 2011.-96с.

Адабиёти интернетӣ:

 

Сайти макомоти андоз: www.andoz.tj

Сайти агентии омор: www.stat.tj

Сайти БМТ: www.bmt.tj

Сайти ММК: www.mmk.tj

 

 

 

 

Феҳристи

Китобҳои  дарсии  кафедраи иқтидиёт ва идоракунӣ, ки аз рӯи нақшаи таълимӣ дар соли таҳсили 2016-2017 омӯхта мешаванд.

Номгӯи фан

Номи китоб

(забони китоб)

Муаллиф

Соли нашр1

Асосҳои менеҷмент

Менеҷмент  (забони тоҷикӣ)

Бозоров Ш.Ш.

Душанбе-2015

 

Менеҷмент

Ҳабибов С.Ҳ

Душанбе-2005

 

Асоси илми менеҷмент

Усмонова И.У Шарипов М.М,

Душанбе-2007

 

Менеҷмент

Ғаниев Т., Расулов Н.С.,

Душанбе-2013

 

2

Мол.ташкил.

буҷетӣ

Молияи ташкилотҳои буҷетӣ

Оймаҳмадов Г.,

Шарифов З.,

Душанбе-2007

 

 


3

Бозори қоғ.қиматнок

Бозори қоғази қиматнок

Назриев М.Фоиров.М.

Душанбе.Эр»граф»2008


Рынок ценных бумаг

Улуғхоҷаева Х

Душанбе 2006

 

Коғазҳои қиматнок ва бозори он

Раҳимов З.А., Ҷӯраев Ш.Ҷ., Абдуллоев А.Х.

Душанбе, 2007

 

4

 

Муомиоти пул ва қарз

Муомилоти пул, қарз бонк

Иброҳимов И.Р.

Ниёзов .М.А.

Душанбе-2010

 

Муомилоти пул ва қарз

Шариф Раҳимзода

Душанбе-2009


Молия муомилоти пул ва қарз

 

З.А.Раҳимов,

Қаюмов.С.Ш,Ҷураев Ш.Ҷ,Раҳимов С.З

Душанбе-2012

 

Муомилоти пул ва қарз

Иброҳимов И.

Душанбе 2010

 

  1. Муомилоти пул ва қарз

Ашуров Н

Душанбе 2003.


 

5

Менеҷ инаватсионӣ

Менеҷменти иноватсионӣ

С.Ҷ. Комилов,

Г.Ш.Алиева

2013


Менеҷменти инаватсионӣ

Комилов

Алиева Г.Ш

Душанбе»Ирфон»-

2016


 

 

6

Фаъолияти бонки

Баҳисобгирии амалиётҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ

Ашуров Ғ.Д

Азимуродов Ш.Ҳ

Душанбе-2009

 

Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Хонҷонов А., Шарипов Б.,

Душанбе 2013

 

Бонкдорӣ

Хонҷонов А.,

Душанбе-2008

 

 

 

 

 

 

7

Қарорҳои идоракунӣ

Менеҷмент

(забони тоҷикӣ)

Бозоров Ш.Ш.

Душанбе-2015

 

 

8

Менеҷ ва марк маориф

Менеҷменти тиҷоратӣ

Шарипов Ф.Р.,

Душанбе 2005

 

9

Иқтисоди маориф

Иқтисодиёти маориф

Шарифоов З.Р.

Душанбе 2011

 

Лексияҳо оид ба иқтисодиёти маориф

С.А.Беляков

Душанбе 2004

 

 


10

Амалиётҳои бонкӣ

Баҳисобгирии амалиётҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ

Ашуров Ғ.Д

Азимуродов Ш.Ҳ

Душанбе-2009

 

11

Сиёсати даромад ва маош

Ташкили менеҷменти захираҳои башарӣ

Ғаниев Т.Б.,

Душанбе 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ташкил ва маблағ сармоя

Инвестиции: организация управления и финансирования,

Игошин И.В

М.: ЮНИТИ, 2002 г

 

Инвестиции:

Теплова Т.В.

М.Юрайт 2011

 

Ҳамкориҳои рушд 2016

Кумитаи сармоиягузорӣ

Душанбе 2016

 

13

Асосоҳои суғурта

Амалиёти суғурта

Абдусатор Ҷ.Шарипов.Н

 

Душанбе,

Ирфон.2011.

 

Суғурта

Акобиров Ҳ.Н., Ашуров Ғ.Д.

Душанбе 2006

 

14

Буҷети давлатӣ

Роҳнамои буҷет

Каримова М.Т., Мӯминова Ф.М., Соҳибов Ш.К.

Душанбе 2012

 

16

Маркетинг

Маркетинг

Бозоров Ш.Ш.

Душанбе-2016

 

Асосоҳои маркетинг

Бобосодиқова Г.Б., Наҷибуллоев Ҳ.Ҷ.

Душанбе-2013

 

17

Менеҷменти стратегӣ

Менеҷменти стратегӣ

Мирзоалиев А.А.

Аминов Ф.И.

Душанбе 2013

 

Основа стратегического менеджмента

Боумен К.

ЮНИТИ 1997

 

 


18

Асъори байналмиллал, молия ва қарз

Робитаҳои асъори қарзӣ вамолияи байналмилалӣ

(забони тоҷикӣ)

Азимов Х,Раҳимов А.М

Душанбе-2012

 

 

 

Муомилоти пул ва қарз

Шариф Раҳимзода

Душанбе-2009

 

Молия муомилоти пул ва қарз

 

З.А.Раҳимов,

Қаюмов.С.Ш,Ҷураев Ш.Ҷ,Раҳимов С.З

Душанбе-2012

 

Тиҷорати байналмиллали

Ҳабибов С.Ҳ., Ҷамшедов М.С.,

Душанбе 2007

 

Бисзнеси байналмиллалӣ

Саидмуродов А

Душанбе 2002

 

Асосоҳои фаъолияти иқтисоди хориҷӣ

Оймаҳмадов М., Махшулов М.,

Душанбе 1998

 

19

Менеҷменти молиявӣ

Менеҷменти молиявӣ

Азимов Х

Раҳмонов А.М

Душанбе-2011

 

Менеҷменти молявӣ

Гулмирзоев Д.Г

Оймаҳмадов Г.Н.

Душанбе-2004

 

Баҳисобгирии молиявӣ

Менгниев А.Х., Мирзоалиев А.А.,

Душанбе 2005

 

Ҳуқуқи молиявӣ

Ғафоров Ш.К

Душанбе 2005

 

20

 

Молия ва қарз

Финансы

 

Улугходжаева Х.Р., Рахимов З.А., Обидов Ф.С.

Душанбе-2009г.

 

 

Молия

Х.Р.Улуғхоҷаева,  Ф.С.Обидов,   З.а.Раҳимов

 

Душанбе –Эрграф 2012

 

Молия

Оймаҳмадов Г.Н

Душанбе, «Нодир» 2005,

 

Молия ва қарз

Ҳасанов А.Р., Миразизов А.Ҳ.,

Душанбе 2013

  

 

 

 

 

 

 
free pokerfree poker

 


 

Полное название: Таджикский государственный педагогический Университет имени  Садриддин Айнӣ

Адрес:, 734003, город Душанбе, проспект Рудаки 121
Телефон: +992(37) 224-13-83

WWW: www.tgpu.tj

E-mail: info@tgpu.tj