• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

Объявления о предстоящей защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

6Б011200 - Химия, 60011300 - Биология - Иброгимов Ҳошим

Дата размещения: 02. 02. 2021

Дата размещения текста диссертации: 02-02-2021

Дата защиты: 15. 05. 2021 в 10.00 часов защита переносится на 17.06.2021 г.

Диссертационный совет 6D.KOA-044
извещает о предстоящей защите диссертации

Название темы:  Методикаи ташаккули салоҳияти хонандагон дар муассисаҳои

таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути ҳалли масъалаҳои химиявӣ

Шифр научной специальности  13.00.02-Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия)

Соискатель:  Иброгимов Ҳошим

Защита состоится в главном корпусе  Таджикский государственный  педагогический университет  им.  Садриддина  Айни

Контактная информация
Адрес организации 734003, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 121.
Телефон организации (992 37) 224 82 02

Диссертатсия

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ

Маълумот дар бораи мушовири илмӣ

Автореферат

Қарор оид ба муайян намудани рӯзи ҳимоя

Хулосаи кафедра

Хулосаи комиссияи ташхис

Қарор оид ба муайян намудани экспертҳо


 

Тақризи муассисаи пешбар

Тақризи муқарризи якум Нугмонов М.

Тақризи муқарризи дуюм Раҷабов С.

Тақриз ба автореферат Азимов  Р.

Тақриз ба автореферат Қобилов Н.

Тақриз ба автореферат Бобиев Х.

Тақриз ба автореферат Тошов А.

Маълумот дар бораи муассисаи пешбар

Маълумот дар бораи муқарризи якум Нугмонов М.

Маълумот дар бораи муқарризи дуюм Раҷабов С.


Протокол.PDF

Заключения.PDF

Явочный лист.PDF

 
free pokerfree poker

 

surat 91.png - 36.52 Kb


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj